Tarih Gönderen Soru
 22.11.2007 16:06 () Soru : Merhaba, Mükellefi olduğumuz bir şirket sattığı mal karşılığı kestiği faturayı yanlış birim fiyatlarla (örneğin 100 YTL kesmesi gereken faturayı 110 YTL) kesmiştir. Karşı firma ise bu yanlışlığı düzeltmek için fiyat farkı faturası (Örneğin 10 YTL fiyat farkı faturası) düzenlemiştir. Bu fiyat farkı faturası ise firmamızın kayıtlarında muhasebe kaydı düzeltme mantığı çerçevesinde aşağıdaki kayıt mantığı ile yapılmıştır. ---------------/----------------------- 600 10 (Borç) 391 1,8 (Borç) 120 11,8 (Alacak) ---------------------------------------- Bu durum vergi dairesi tarafından tespit edilmiş olup, vergi idaresi aleyhine herhangi bir vergi kaybı yaratmamış olmasına rağmen firmadan 2006 kurumlar, 2006 4. dönem geçici vergi ve Aralık 2006 KDV beyannamesi için düzeltme talep etmektedir. Çünkü muhasebe kaydının 611 ve 191 hesaplara kaydedilmesi gerektiğini savunmaktalar. Ancak biz bu durumun satışın düzeltme işlemi olduğunu ve kaydın bu şekilde atılması gerektiğini savunmaktayız. Ancak memuru ikna edemiyoruz. Bu noktadan sonra bu hususla ilgili başvuracağımız makam, yer ve usul ve esaslar nelerdir ?

Cevap : Muhasebe kaydının dayanağı olan belge ve karşıt şirketin kayıtları iddianızda delil olarak sunulabilir. İnceleme elemanını ikna edemezseniz yargı yoluna başvurmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ