Tarih Gönderen Soru
 16.11.2012 14:47 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Vadesi dolup da ödenmeyen sermaye taahhütleri olan anonim şirketler için taahhütler kapanmadığı sürece nasıl bir müeyyide ile karşılaşabilirler. Şirket için ve borcunu ödemeyen ortak için nasıl bir sorun ortaya çıkabilir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Saygılarımla,

Cevap : Sayın Öztürk, Kanunda, taahhütlerin vadesinde ödenmemesi durumunda şirkete karşı uygulanmak üzere herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Ancak Bakanlığın ilgili yönetmelik kapsamında şirketlerin kanuna uygun faaliyette bulunduğunu denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bakanlığın yapacağı denetimlerde tespit edildiği takdirde, kanuna aykırılık olarak değerlendirilirse idari para cezası söz konusu olabilir. Ortak açısından şirketten çıkarılması (ıskat) söz konusu olabilir.