27.09.2008 SMMM ve YMM'lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hk.Yönetmelik
01- GEÇİCİ KURULSINAV KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ
02- SMMM YMM ÜCRET ESASLARI YÖNETMELİĞİ
03- YMM TASDİK YÖNETMELİĞİ
04- YMM ODALARI YÖNETMELİĞİ
05 - SMMM ODALARI YÖNETMELİĞİ
06- ODALAR BİRLİĞİ TÜRMOB YÖNETMENLİĞİ
07- SMMM YMM BAŞVURU YÖNETMELİĞİ
08 - SMMM YMM ORGANLARIN DENETİM
09 - TUTULACAK DEFTERLER YÖNETMELİĞİ
10 - SM SMMM KAŞE YÖNETMELİĞİ
11- ÜYE AİDATLARI VE BİRLİK PAYLARI YÖNETMENLİĞİ
12 - ÇALISMA USULVE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
13 - SMMM STAJ YÖNETMELİĞİ
14 - SINAV YÖNETMELİĞİ
15 - DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
16 - SMMM YMM ETIK YÖNETMELİĞİ
17- HAKSIZ REKABET YÖNETMELİĞİ
18 - PERSONEL YÖNETMELİĞİ