ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.07.2015 - 20.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
01.07.2015 - 27.07.2015
• 16-30 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait BSMV Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.07.2015 - 27.07.2015
• 01-15 Temmuz / 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran/2015) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.07.2015 - 27.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait BSMV Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.07.2015 - 30.07.2015
• 01-15 Temmuz / 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran /2015 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran /2015) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.07.2015 - 30.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.07.2015 - 31.07.2015
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Haziran / 2015), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Haziran/2015) Primlerinin Ödenmesi
01.07.2015 - 31.07.2015
• Haziran / 2015 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.07.2015 - 31.07.2015
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2015 - 31.07.2015
• 2014 Yılına İlişkin YILLIK GELİR VERGİSİ 2. Taksit Ödemesi