ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.07.2014 - 21.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait BSMV Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı (Tescile Tabi Olmayanlar)
16.07.2014 - 31.07.2014
• 01-15 Temmuz / 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran/2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.07.2014 - 31.07.2014
• 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait BSMV Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
16.07.2014 - 31.07.2014
• 01-15 Temmuz / 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran /2014 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Nisan-Mayıs-Haziran /2014) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Haziran / 2014), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Haziran/2014) Primlerinin Ödenmesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Haziran / 2014 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01.07.2014 - 31.07.2014
• 2013 Yılına İlişkin YILLIK GELİR VERGİSİ 2. Taksit Ödemesi