ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
02.05.2016
• 2015 YILI KURUMLAR VERGİSİ Ödemesi
02.05.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mart/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mart/2016) Primlerinin Ödenmesi
02.05.2016
• Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine Verilmesi
02.05.2016
• Mart / 2016 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
02.05.2016
• 2015 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
10.05.2016
• 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.05.2016
• 2016 / 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı
16.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
16.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
17.05.2016
• 2016 / 1. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
20.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
23.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
23.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
23.05.2016
• Nisan / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait KDV Beyanı
25.05.2016
• 01-15 Mayıs / 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
26.05.2016
• Nisan /2016 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
26.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait KDV Ödemesi
26.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31.05.2016
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Nisan/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Nisan/2016) Primlerinin Ödenmesi
31.05.2016
• Nisan / 2016 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi
31.05.2016
• 2015 Yılı Tahakkukuna İlişkin Vergi Levhalarının Elektronik Ortamda Alınması
31.05.2016
• Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
31.05.2016
• Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
31.05.2016
• İSMMMO NİSPİ AİDAT BİLDİRİMİ ve 1. TAKSİT ÖDEMESİ