ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
01.03.2015 - 10.03.2015
• 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 16.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 16.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 16.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 16.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 16.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar)
01.03.2015 - 20.03.2015
•Şubat / 2015 Dönemine Ait şans oyunları Vergisi beyan ve ödemesi & Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili V.İntikal Ver. Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 23.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01.03.2015 - 23.03.2015
• Şubat /2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01.03.2015 - 23.03.2015
• Şubat / 2015 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
01.03.2015 - 24.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait KDV Beyanı
01.03.2015 - 25.03.2015
• Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2014 Yılına İlişkin YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI VERİLMESİ
16.03.2015 - 25.03.2015
• 01-15 Mart / 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01.03.2015 - 26.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi
01.03.2015 - 26.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait KDV Ödemesi
01.03.2015 - 26.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01.03.2015 - 31.03.2015
• 2014 Yılına İlişkin YILLIK GELİR VERGİSİ 1. Taksit Ödemesi
01.03.2015 - 31.03.2015
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Şubat/2015), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Şubat/2015) Primlerinin Ödenmesi
01.03.2015 - 31.03.2015
• 2014 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
01.03.2015 - 31.03.2015
• Şubat / 2015 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi