2017 MALİ TAKVİMİ
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
 
15.12.2017
• Ekim / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
 
25.12.2017
• Kasım/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
 
25.12.2017
• Kasım/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
 
25.12.2017
• Kasım/2017 Ait KDV Beyanı
 
26.12.2017
• Kasım/2017 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi