Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8940
Gelir Vergisi Uygulamaları 4701
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1842
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7160
Af Kanunları 491
İş Hukuku Uygulamaları 100
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6933
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 161
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1861
Muhasebe Uygulamaları 1868
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 319
Genel 684
Diğer Vergi Mevzuatları 38
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 519
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 84
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 283
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 611
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1588