Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 9137
Gelir Vergisi Uygulamaları 4798
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1867
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7258
Af Kanunları 492
İş Hukuku Uygulamaları 124
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 7054
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 165
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1906
Muhasebe Uygulamaları 1918
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 326
Genel 686
Diğer Vergi Mevzuatları 40
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 532
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 86
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 291
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 619
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1588