20/02/2012

Değerli Üyemiz,  

Bilindiği gibi 2011 Takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi Mükellefi olan müşterilerimiz için Mart ayında bürolarımızda Yıllık Beyanname hazırlayacağız.
 
Ancak müşterilerimizin ticari ve mesleki kazançlarının yanı sıra, Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. Maddesinde sayılan diğer kazanç unsurlarından elde ettikleri gelirlerini bizlere iletmedikleri takdirde bu gelirleri bilmemiz mümkün olmamaktadır.
 
Beyanname verildikten, özellikle birkaç sene geçtikten sonra bazı gelir unsurlarının beyannameye dahil edilmediği ortaya çıkmaktadır.
 
Bu durumu önlemek ve siz meslektaşlarımın zor durumda kalmaması için yazımızın ekinde sizlere sunduğumuz "MÜŞTERİ BİLGİ FORMU" nu doldurup, müşterinize imzalattıktan sonra bürolarınızdaki dosyasında saklamanızı tavsiye ediyoruz.
 
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
 
Yahya ARIKAN
BAŞKAN
 
EK: Müşteri Bilgi Formu