Değerli Üyemiz,

                                                                                                                                                             20.07.2012

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru ile SGK İlçe ve Ünite Kodlarının değiştirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Revize edilmiş SGK İlçe ve Ünite Kodlarına ilişkin açıklama ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
Başkan