BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
Kanun No:2464 Kanun Tarihi: 26/05/1981
(29.05.1981 Tarih ve 17354 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
 

 

1. KISIM - Belediye Vergileri (Madde 1 - Madde 44)
2. KISIM - Belediye Harçları (Madde 45 - Madde 85)
3. KISIM - Harcamalara Katılma Payları (Madde 86 - Madde 94)
4. KISIM - Çeşitli Hükümler (Madde 95 - Geçici Maddeler)