İstanbul, 26.09.2011

  Konu : Bilirkişi Müracaat Usulü Hk.
İlgi : Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 05.09.2011 tarih ve 2011/3018 sayılı ilanı.

Sayın Üyemiz,

İlgi Komisyon Başkanlığı'nın ekteki yazılarından da anlaşılacağı üzere bilirkişilerin, 1-31 EKİM 2011 tarihleri arasında komisyona ekteki esaslar doğrultusunda bizzat Adli Yargı Adalet Komisyonu Çağlayan Adliyesi A blok 2.kata başvurmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
İSMMMO YÖNETİM KURULU

 

Ekler:
1- Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 05.09.2011 tarih ve 2011/3018 sayılı ilanı.
2- Bilirkişi Müracaat Formu