ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
15.06.2017
• Mayıs / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.06.2017
• Mayıs/2017 Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.06.2017
• Mayıs/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
28.06.2017
• Mayıs/2017 Ait KDV Beyanı
28.06.2017
• Mayıs/2017 Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.06.2017
• 2016 Yılı YEVMİYE Defterinin TTK ‘a göre Kapanış Tasdiki SON GÜNÜ
30.06.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mayıs/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mayıs/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.06.2017
• Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2. Taksit Ödemesi
30.06.2017
• Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 1.Taksit Ödemesi
30.06.2017
• Mayıs / 2017   Ba, Bs Formlarının Verilmesi