ISMMMO
 
 
Beyan Veya Ödemelerde Son Günü Tatile Rastlayan Günler İçin Son Gün, İlk Çalışma Gününe Göre Düzenlenmiştir.
14.08.2017
• 2017/2. Dönem Geçici Vergi Beyanı
15.08.2017
• Temmuz / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
17.08.2017
• 2017/2. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.08.2017
• Temmuz/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.08.2017
• Temmuz/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.08.2017
• Temmuz/ 2017 Ait KDV Beyanı
28.08.2017
• Temmuz/ 2017 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
31.08.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Temmuz/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Temmuz/2017) Primlerinin Ödenmesi
31.08.2017
• Temmuz / 2017  Ba, Bs Formlarının Verilmesi