1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•Ba-Bs Cezalarının Torba Kanundan Yararlanma Şartlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Gib na Sunulmak Üzere Türmoba Gönderilen Yazımız 23.10.2014   
 
•2014/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 14.10.2014   
 
•2014/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri İSMMMO web de duyuruldu 14.10.2014   
 
•Şirket Ortaklarının Sigortalılığının Başlangıcı, SGK'ya Bildirimi Hakkında Duyuru 13.10.2014   
 
•3201 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler 2014/24 Sayılı Genelge 2.10.2014