1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru 28.8.2014   
 
•Meslek Mensuplarımız Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemini Kullanmak Zorunda Değildir. 22.8.2014   
 
•SMMM ve YMM Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 19.8.2014   
 
•VUK 437(ÖKC ile İlgili)-438 (Anlaşmalı Matbaa ile ilgili )-439(Amortisman oranları ile ilgili)Seri Numaralı Genel Tebliğleri 8.8.2014   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013