1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•Sanayi Sicil Belgesi Olanlar Için Yıllık İşletme Cetvellerinin Son Verilme Tarihi : 30/04/2014 11.4.2014   
 
•Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildiriminin Son Günü 30.04.2014 10.4.2014   
 
•2014/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri 7.4.2014   
 
•2014/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 7.4.2014   
 
•ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YENİ DÜZENLEME 7.4.2014