1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” Hakkında Açıklama 15.9.2014   
 
•İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) 12.9.2014   
 
•İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru 28.8.2014   
 
•Meslek Mensuplarımız Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemini Kullanmak Zorunda Değildir. 22.8.2014   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013