1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•İşverenlere önemle duyurulur 17.11.2014   
 
•Şirket Ortaklarının Son Durumuna İlişkin Belgenin Elektronik Ortamda Verilmesini Talep Ettik 7.11.2014   
 
•Ba-Bs Cezalarının Torba Kanundan Yararlanma Şartlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Gib na Sunulmak Üzere Türmoba Gönderilen Yazımız 23.10.2014   
 
•6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” Hakkında Açıklama 15.9.2014   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013