1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 31/MART/2015 TARİHİNE KADAR KESİN MİZAN BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR 16.3.2015   
 
•Yoğun hava koşulları nedeniyle KDV, Muhtasar ve Ba-Bs’lerin süre uzatımı talebinde bulunduk. 19.2.2015   
 
•Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkın Duyuru 10.2.2015   
 
•Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişmiştir 2.2.2015   
 
•2014/4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ SİTEMİZDE YAYINLANDI 31.1.2015