1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•Geçmişe Yönelik (Re’sen) Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname Ve Bildirim Vermedikleri İçin (Ba-Bs ) Özel Usulsüzlük Ceza... 17.4.2015   
 
•2015/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ) 10.4.2015   
 
•31/03/2015 TARİHLİ YABANCI PARA DEĞERLERİ 10.4.2015   
 
•Kurumlar Vergisi Mükellefleri 30/Nisan/2015 Tarihine Kadar Kesin Mizan Bildiriminde Bulunacaklar 7.4.2015   
 
•Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru 2.4.2015