1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•ANONİM ŞİRKETLERDE VE YAPI KOOPERATİFLERİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLUĞU 10.6.2016   
 
•6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 9.6.2016   
 
•Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (tasdiki) 30.06.2016 Tarhinine kadar yapılacaktır. 7.6.2016   
 
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME 27.5.2016   
 
•İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 20.5.2016