1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkın Duyuru 10.2.2015   
 
•Tasfiye Vergi Dairelerinin Faal Mükelleflerinin, Beyanname Ve Bildirimleri Yeni Vergi Dairelerine Verilecektir. 1.3.2013   
 
•Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.2.2013   
 
• Kobi Tespit Raporu 20.2.2013   
 
• Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu 18.2.2013