TESMER

1. GÜN
(16 Nisan 2004)

AÇILIŞ
(10:00 - 13:00)

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Orhan Oğuz
Kurucu Rektör

Sabri Tümer
Dernek Genel Başkanı

Mehmet Yıldırım
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

Mehmet Timur
TÜRMOB Genel Başkanı

Prof. Dr. Tunç Erem
Marmara Üniversitesi Rektörü

Kemal Unakıtan
Maliye Bakanı


YEMEK ARASI
(13:00 - 14:00)


I- KAMU KESİMİNİN MALİ DİSİPLİNİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
(Kamu Harcamaları - Borçlanma)

(14:00 - 16:00)

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ö. Faruk Batırel
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölüm Başkanı
YÖK üyesi


Konuk Konuşmacı
Prof. Dr. Asaf Savaş Akad
Bilgi Üniversitesi

Panelistler

Prof. Dr. Türkel Minibaş
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Eser Karakaş
Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Baran Tuncer
Boğaziçi Üniversitesi

Hasan Gül
M.B. Bütçe Mali Kontrol Genel MüdürüII - GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
(16:00 - 18:00)

Oturum Başkanı
Prof. Dr. suat Oktar
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı

Prof. Dr. Dilek Yılmazcan
Marmara Üniversitesi İ.İ.BF.

Erciş Kurtuluş
Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Başkanı - YMM

Doç. Dr. Aziz Konukman
Gazi Üniversitesi

Nail Sanlı
TÜRMOB Genel Sekreteri

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.