TESMER

Eğitmenlerle Eğitim Projesi

EĞİTMENLERLE EĞİTİM

Mesleğimiz bir bilgi mesleğidir, bilgilerimiz ise gelişen teknoloji ve iletişim nedeniyle hızla eskimektedir.Bu hızlı değişim ve gelişmeler karşısında kendimizi sürekli geliştirmek en önemli hedef ve sorumluluğumuzdur.

Tesmer İstanbul şubesi, 1993 yılından bu yana çoğunluğunu kendi içinden yetiştirmiş olduğu eğitmenleriyle, İstanbul genelinde meslek içi eğitim seminerlerini gerçekleştirmektedir.

Eğitmenlerle eğitim adını verdiğimiz bu model doğrultusunda başta güncel değişiklikler olmak üzere, ayrıca sektörel konular da belirlenerek, meslektaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri yerlerde ve pek çok noktada melek içi eğitim ihtiyacımız karşılanmaya çalışılmaktadır.

Doğrudan uygulamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu eğitimlere binlerce meslektaşımız katılmaktadır.

İSMMMO/TESMER İSTANBUL ŞUBESİ
EĞİTMENLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI
TARİH KONU EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİMİ DÜZENLEYEN
05.09.1999 4. Muhasebe Denetimi Sempozyumu 5 GÜN İSMMMO
22-25 Ağustos 1999 Dönem Sonu İşlemlerinde Muhasebe ve Uygulamaları 4 GÜN Ankara
21.08.2000 Uluslararası Muhasebe Eğitimi 1 GÜN IFAC
13.01.2001 Eğitim Dönemi Kapanış Değerlendirme 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
02-06 Mayıs 2001 5. Muhasebe Denetimi Sempozyumu 5 GÜN İSMMMO
01-04 Kasım 2001 Eğitmenlerle Eğitim Semineri 4 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
29-30 Kasım 2002 SUD - Enflasyon Muhasebesi 2 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
16-20 Nisan 2003 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu 5 GÜN İSMMMO
20-21-22 Ekim 2003 Eğitim Psikolojisi ve Eğitmenlerin Eğitimi 3 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
23-24 Ekim 2003 VUK Mük. 290 Madde Doğrultusunda Finansal Kiralama İşlemlerinin
Tekdüzen Muh. sistemine Göre Muhasebeleştirilmesi
2 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
21 Eylül 2004 Enflasyon Düzeltmesinde Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
1 Kasım 2004 Muasebe Denetimi ve Raporlama, YTL'Geçiş 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
2 Kasım 2004 Muasebe Denetimi ve Raporlama, YTL'Geçiş 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
3 Kasım 2004 Muasebe Denetimi ve Raporlama, YTL'Geçiş 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
4 Kasım 2004 Muasebe Denetimi ve Raporlama, YTL'Geçiş 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
5 Kasım 2004 Muasebe Denetimi ve Raporlama, YTL'Geçiş 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
18 Kasım 2004 Yeni Türk Lirası 1 GÜN TÜRMOB
19 Kasım 2004 Yeni Türk Lirası 1 GÜN TÜRMOB
13 Ocak 2005 Enflasyon Düzeltmesi CD'si 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
20-24 Nisan 2005 IIV. Muhasebe Denetimi Sempozyumu 4 GÜN İSMMMO
21-22-23 Eylül 2005 IFRS 3 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
27-30 Kasım 2005 IFRS 4 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
21 Mart 2006 IFRS 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
14-15 Nisan 2006 IFRS 2 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
17 Ekim 2006 Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Kazanç / IFRS 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
29 Mart 2007 TMS - TFRS 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
25-29 Nisan 2007 IIIV. Muhasebe Denetimi Sempozyumu 5 GÜN İSMMMO
9-10 Kasım 2007 Türkiye KOBİ Finansal Raporlama Standartları 2 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
13-16 Kasım 2007 Dünya Muhasebe Kongresi 2 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
23-24-25 Kasım.2007 TMS-TFRS 3 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
14 Aralık 2007 Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Konular 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
21 Şubat 2008 TFRS Eğitim Formatı ve Sunum Şekli 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi
7 Nisan 2008 TFRS Eğitimleri Değerlendirme 1 GÜN TESMER İstanbul Şubesi

4-5 Aralık 2008

Denetim

2 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

21-22 Şubat 2009

TFRS

2 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

06 Mart 2009

Yeni TTK

1 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

14 Nisan 2009

TFRS

1 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

29 Mayıs -01 Haziran 2009

Eğiticinin Eğitimi

4 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

24 Haziran 2009

Denetim

1 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

01 Ekim 2009

TFRS

1 GÜN

TESMER İstanbul Şubesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.