TESMER

Seminer Notları

BİLİRKİŞİLİKTE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Kurumlar Vergisi Eğitim Sunumu (14.04.2022)

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE ÖZELLİKLİ KONULAR

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (24.12.2021)

KURUMSAL YÖNETİM SÜRECİNDE MALİ MÜŞAVİRİN ROLÜ

SORU ve CEVAPLARLA MALİ MÜŞAVİRİN GÜNDEMİ 4

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2020 YILI KURUM KAZANÇLARININ BEYANI VE ÖZELLIK ARZ EDEN DURUMLAR

SORU ve CEVAPLARLA MALİ MÜŞAVİRİN GÜNDEMİ 2

e-UYGULAMALARDA PRATİK BİLGİLER

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ (4 ARALIK 2020)

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Güncel Uygulamalar

Güncel SGK Uygulamaları (14 Ağustos 2020)

Güncel Vergi Uygulamaları (11 Ağustos 2020)

Son Güncellemelere Göre e-UYGULAMALAR ve Özellikli Konular (10 Haziran 2020)

Başkanla MESLEKİ GÜNDEM (14 Mayıs 2020)

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Özellikli Hususlar

Covid-19 Kapsamında Bordro Uygulamaları ve APHB Hazırlanması

COVID-19 KAPSAMINDA VERGİ MEVZUATINDA GÜNCEL UYGULAMALAR

2019 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi, Özellik Arz Eden Durumlar (03.03.2020)

SGK-Muhtasar Birleşmesi Yasal Düzenleme Ve Uygulama (04.02.2020)

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Uygulaması ve Bilirkişilik Uygulamasında Özellik Arz Eden Durumlar (17.01.2020)

Güncel Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları Boyutuyla Dönem Sonu İşlemleri (03.12.2019)

E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI (19.11.2019)

Dijital Dönüşüm Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Uygulamaları

Küçük Ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı (11.09.2019)

Gelecek Etik İle Gelecek (28.05.2019)

2018 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi (05.03.2019)

Yabancı Uyruklu Kişiler & Vergi Dairesi Ve Şirket Kuruluş İşlemleri & Mukimlik Kavramı (03.04.2019)

2018 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar (02.04.2019)

PANEL: Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Vergilendirilmesi (27.02.2019)

Güncel SGK ve Güncel İş Hukuku Uygulamaları (05.02.2019)

Muhasebe Mesleğinde Küresel Gündem Geleceğimizi Nasıl Tasarlamalıyız? (30.01.2019)

İşletmelerin Kredi İhtiyaçlarının Karşılanmasında Bankacılık Sistemi Uyg. Ve Kobilerin Finansman Desteği (29.01.2019)

1 Ocak 2019 Tarihinde Yürürlülüğe Giren Elektronik Tebligat Uygulaması (08.01.2019)

Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Dönem Sonunda Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

Bilirkişilik Süreci, Sorumlulukları Uygulama Yönüyle Konkordato Süreci Ve Komiserliği (01.11.2018)

Elektronik Defter Ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler (04.10.2018)

Muhasebe Mesleğini Zirveye Taşıyan Etik Adımlar Paneli (01.06.2018)

Muhasebe Mesleğini Zirveye Taşıyan Etik Adımlar (29.05.2018)

SGK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 2018 (18.04.2018)

2017 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi Ve Özellik Arz Edern Durumlar (28 Mart 2018)

2017 Yılı Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi Ve Özellik Arz Eden Durumlar (6 Mart 2018)

e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter Beyan Sistemi (27.02.2018)

SGK, İş Hukuku Ve İşkur Güncel Uygulama Ve Teşvikleri (06.02.2018)

Elektronik Ticaret Uygulaması Ve Vergilendirilmesi (09.01.2018)

Kurumlar Vergisi Semineri (04.04.2017)

Son Değişikliklerle SGK Uygulamaları

Vergi İncelemesi, Mükellef Hakları ve Vergi Yargısındaki Son Gelişmeler

Dönem Sonu İşlemleri ( Aralık 2016 )

05 Nisan 2016 Kurumlar Vergisi

02 Şubat 2016 - İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik

05.01.2016 - BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE FİNANSAL VERİLERİ DEĞERLENDİRME SEMİNERİ

1 Mart 2016 VERGİ KANUNLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE 2015 YILI GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASINA ILIŞKIN KANUNUN UYGULAMASI

2022 YILI GELİRLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİLENDİRİLMESİ (07.03.2023)

2022 YILI KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

ETİKLE ETKİLİ KARİYER

ŞİRKETLERİN KURUMSALLAŞMASINDA DEĞERLEMENİN ÖNEMİ VE BİR UYGULAMA

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.