TESMER

TESMER Seminerleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hazırlık Kursları 2016/1.Dönem

SMMM SINAVI ÖNCESİ ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Güncel vergi ve muhasebe uygulamaları

KDV'de Son Değişiklikler ve yeni KDV İade Sistemi

Staj Sınavı Öncesi, Odamızın Ücretsiz Düzenlediği Bilgilendirme Toplantısı Detay Bilgi Ve Rezervasyonu

Pre-Int ve Upper-Int sevileri için İngilizce Speakıng Kursu

Ekim Dönemi YMM Sınavına Hazırlık 2014/1 Dönem YMM Sınavı Hazırlık Kursu

Nisan 2014 Seminer Takvimi

Mart 2014 Seminer Takvimi

Şubat 2014 Seminer Takvimi

Ocak 2014 Seminer Takvim

Aralık 2013 Seminer Takvimi

Mart 2013 Seminer Takvim

Aralık 2012 Seminer Takvimi

Haziran 2012 Seminer Takvimi

SEMİNER - KURUMLAR VERGİSİ

Ocak 2012 Seminer Takvimi

05.01.2012 SEMİNER - TÜRMOB Eğitim Projesi

Aralık 2011 Seminer Takvimi

2004 Yılı Genel Eğitim Seminer Programı

2003-2004 Yılı Sektörel Bazda Eğitim Programı, Takvim

SEMİNER- VERGİ KANUNLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ

2. İSTANBUL BİLİRKİŞİ EĞİTİM SEMİNERİ

SEMİNER- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2003 OCAK AYI SEMİNERLERİ

TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2003 ŞUBAT AYI SEMİNERLERİ

TESMER TEMEL EĞİTİM ve STAJ MERKEZİ 2003 MART AYI SEMİNERLERİ

VERGİ BARIŞI KANUNU UYGULAMALARI ve GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLENMESİ SEMİNERİ

SEMİNER - İlk Yardım Eğitimi

KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ

BÖLGE EĞİTİM SEMİNERLERİ 4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN VE AÇIKLAMALARI

M.M.M.B. Maltepe Şubesi SEMİNER - İş Yasasında Yapılan Son Değişiklikler

   • SEMİNER - SSK'da Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, Uygulamada Yaşanacak Sorunlar, Çözüm Önerileri
    10 Eylül 2003 Çarşamba 13.00 - İş Kuleleri

SEMİNER - VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE ENFLASYON MUHASEBESİ

SEMİNER - Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi / Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi

18 Ocak 2004 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesine Giriş Seminer Programı

SEMİNER - SSK'da son değişiklikler ve E Bildirge Uygulamaları

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri

Seminer - Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri

SSK SEMİNERLERİ - SSK Yönetmelik Değişiklikleri ve E-Bildirge

Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri - "31.12.2003 Bilanço Düzeltilmesinde Son Gelişmeler"

ENFLASYON MUHASEBESİ BÖLGE SEMİNERLERİ - 31.12.2003 Bilanço Düzeltmesinde Son Gelişmeler

Seminer - E Beyanname Düzenlemesi Semineri

20.11.2004 tarihinde yapılan "5084 Sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Mevzuatında Son Değişiklikler" Semineri

Seminer - Dönem Sonu İşlemleri

TESMER Aralık Ayı Seminerleri

Seminer - Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Muhasebesi

TESMER Ocak Ayı Seminerleri

"Vergi Yasalarında Son Değişiklikler" İş Kuleleri Semineri

TESMER İstanbul Şubesi Şubat 2006 Seminer Programı

TESMER 2005 Aralık 2006 Ocak Ayı Seminerleri

Bilirkişilik Eğitim Semineri (7-8 Ocak 2005)

Seminer -Enflasyon Düzeltmesi ve Odamızca Hazırlanan Enflasyon Düzeltmesi Cd'sinin Tanıtımı

TESMER Mart - Nisan Seminer Programı

MMMBD ile Ortaklaşa Düzenlediğimiz Kayıt Dışı Ekonomi, Bütçe Açıkları, Özelleştirme Paneli

Seminer - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Seminer - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Seminer - Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

Seminer - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar

Seminer - Vergi Yasalarında Son Değişiklikler Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi

Seminer - SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Seminer - Bölgelerde "SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Seminerleri

TESMER İstanbul Şubesi Nisan - Mayıs 2006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitim Programı

"Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları" Semineri

"Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler" Semineri

"Sosyal Güvenlik Reformu İle Meslek Mensuplarına ve İşverenlere Getirilen Yükümlülükler ve Yenilikler" Semineri

TESMER Kasım Ayı Eğitim Programı

TESMER Aralık Ayı Eğitim Programı

"Dönem Sonu İşlemleri" Semineri

Yeni Kurumlar Ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler Semineri

TESMER Ocak Ayı Eğitim Programı

SEMİNER MMMB Derneği Kadıköy Şubesi

LUCA Eğitim Seminerleri

TESMER Şubat 2007 Seminer Takvimi

"Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar" Semineri

LUCA Eğitim Seminerleri

"Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar" Semineri

LUCA Eğitim Seminerleri

LUCA Eğitim Seminerleri

TESMER Nisan 2007 Seminer Takvimi

LUCA Eğitim Seminerleri

TESMER Mayıs 2007 Seminer Takvimi

LUCA Eğitim Seminerleri

LUCA Eğitim Seminerleri

Basel II' nin Finansal Raporlamaya Etkisi Semineri

TESMER Ekim 2007 Seminer Takvimi

LUCA Eğitim Seminerleri

"Finansal Raporlamada Yenilikler" Semineri

Dönem Sonu İşlemleri ( Vergi ve Muhasebe Boyutu ) Semineri

LUCA Eğitim Semineri

LUCA Eğitim Semineri

LUCA Eğitim Semineri

Seminer - KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar

TESMER Ocak 2008 Seminer Takvimi

Seminer - Asgari Geçim İndirimi

LUCA Uygulamalı Eğitim Seminerleri

LUCA Eğitim Seminerleri

SEMİNER - TRANSFER FİYATLANDIRMASI - ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TTK TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER

LUCA Uygulamalı Eğitim Seminerleri

İSMMMO / TESMER 02-09 Şubat 2008 Seminer Takvimi

İSMMMO / TESMER 23 Şubat 2008 Seminer Takvimi

SEMİNER - GELİR VERGİSİ VE BEYANI

(28 ŞUBAT - 1 MART GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)

SEMİNER - Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun "Uygulama Şekli"
KDV' de Son Değişiklikler
Vergi Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar

(13 MART - 15 MART GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)

SEMİNER - Kurumlar Vergisi ve Beyanı

SEMİNER - İş Hukuku Sosyal Güvenlik'te Güncel Uygulamalar

(10 NİSAN - 12 NİSAN GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)

08.04.2008 SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SEMİNERİ

19 Nisan 2008 "Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İle İlgili Uygulama" Semineri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri - Ekim

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri - Kasım

SEMİNER - Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu

Aralık 2008 Ayı Seminer Programı

Ocak 2009 Ayı Seminer Programı

SEMİNER - Meslekte Yeni Bir Boyut: Bağımsız Denetim

SEMİNER - Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi

Şubat 2009 Seminer Programı

Mart 2009 Seminer Programı

Mayıs 2009 Seminer Programı

Ekim 2009 Seminer Takvimi

SEMİNER - Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kasım 2009 Seminer Takvimi

Aralık 2009 Seminer Takvimi

Ocak 2010 Seminer Takvimi

SEMİNER - KOBİ' ler İçin UFRS

Şubat 2010 Seminer Takvimi

SEMİNER - Gelir Vergisi

SEMİNER - Kurumlar Vergisi

Mart 2010 Seminer Takvimi

Kurumlar Vergisi Semineri

Mayıs 2010 Seminer Takvimi

SEMİNER - Sosyal Güvenlik Mevzuatında Güncel Uygulamalar

SEMİNER - Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Uygulamaları

Kasım 2010 Seminer Takvimi - Kadıköy, Şirinevler, Maltepe, Eyüp Eğitimleri Eklenmiştir

SEMİNER - Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu

Aralık/2. Dönem Seminer Takvimi

Aralık/1. Dönem Seminer Takvimi

SEMİNER - Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Alacak Yapılandırması ve Kısmi Af Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Sorunlar ve Öneriler

2011 Ocak/1. Dönem Seminer Takvimi

2011 Ocak/2. Dönem Seminer Takvimi

SEMİNER - Gelir Vergisi

2011 Şubat Mart Seminer Takvimi

SEMİNER - Kurumlar Vergisi

KONFERANS - Yeni TTK Şirketlere ve Denetçilere Neler Getiriyor

"Alacakların Yeniden Yapılanması" Seminerleri

Transfer Fiyatlandırma ve Kar Dağıtımı Seminerleri

Haziran 2011 Seminerleri - Yeni TTK Şirketlere ve Meslek Mensuplarına Neler Getiriyor

Ekim 2011 Seminer Takvimi

Kasım 2011 Seminer Takvimi

SEMİNER - Yeni Türk Ticaret Kanunu - Meslek/Meslek Mensubu/Gelecek-

SEMİNER - DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - Vergi ve Muhasebe Boyutu -

Ocak 2013 Seminer Takvimi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.