Kurumsal

2010 - 2013 Dönemi
BAŞKAN
YAHYA ARIKAN (yahyaarikan@ismmmo.org.tr )

Yahya Arıkan
 Doğum Yılı ve Yeri 1953 Antalya doğumludur.
  Öğrenimi Yüksek Öğrenim - İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu mezunudur.
  Çalışma Hayatı 1979 yılından bugüne kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Beyoğlu Şubesi Kurucu Başkanlığını ve İstanbul SMMM Odası Müteşebbis Heyeti Başkanlığını yaptı.
Mesleki dergilerde yayımlanan 100'ün üzerinde makelesi vardır. Meslek Mevzuatı, 2002 Vergi Raporu, Dünden Bugüne Türkiye'de Muhasebecilik ve İSMMMO Tarihi, Meslekte Örgütlenme Development of proficiency in Turkey, Toplum ve Meslek İçin Çözüm (1990 - 2008 Makaleler), Aydınlanma Yolunda Omuz Omuza 2 Cilt, Dünden Bugüne Bugünden Yarına (Genel Kurullar) 2 Cilt, Türkiye'nin Kısılmayan Sesiyiz (Kamuoyuna Dönük Çalışmalar), Mali Müşavirin Sosyal Güvenlik Mevzuatı El Kitabı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Meslek Mensubunun El Rehberi, adlı kitapları yayımlanmıştır.
Halen İstanbul SMMM Odası' nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
  Kişisel bilgiler Evli ve iki çocuk babasıdır.


BAŞKAN YARDIMCISI
TURGAY KANARYA (turgay_kanarya@ismmmo.org.tr )

Turgay Kanarya
 Doğum Yılı ve Yeri: 1964 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi: Lise - 1980, Vefa Lisesi
Yüksek Öğrenim - Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: 1989 yılından bu yana Fatih İlçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2001-2008 MMMB Derneği Fatih Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını ve 2004-2008 dönemi İSMMM Odası Fatih İlçe Temsilciliği, 2008-2010 döneminde İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 
  Kişisel Bilgiler Evli ve iki çocuk babasıdır.

ODA SEKRETERİ
M. İHSAN YALÇIN ( mihsanyalcin@ismmmo.org.tr )

M.İhsan Yalçın
  Doğum Yılı ve Yeri: 1960 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: 1980 yılından bu yana Şişli ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Şişli Şubesi ve Çağdaş Muhasebeciler Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile 2004-2006 dönemi Şişli ilçe temsilciliği görevlerinde bulundu. 2006 - 2008 dönemi İstanbul SMMM Odası Saymanlığı, 2008-2010 dönemi İstanbul SMMM Odası Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve üç çocuk babasıdır.

SAYMAN
EROL DEMİREL ( edemirel@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1960, İstanbul
  Öğrenimi: Lise Öğrenimi - Kabataş Ticaret Lisesi
Yüksek Öğrenim -A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
  Çalışma Hayatı: 2004-2010 yılları arasında 3 dönem TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, Eminönü Bölge Temsilciliği yaptı. TESMER bünyesinde 1994 den bu yana eğitmenlik yapmaktadır.
ve “Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları" konulu Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır. Halen Beyoğlu ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Erol Demirel, evli ve iki çocuk babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAZIM MERMER ( kazim_mermer@ismmmo.org.tr )

KAZIM MERMER
  Doğum Yılı ve Yeri: 1969 Sivas Kervansaray doğumludur.
  Öğrenimi Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmektedir.
  Çalışma Hayatı: Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Maltepe Şubesinde Yönetim Kurulu üyeliği ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. İSMMM Odası'nda 1990 yılından beri temsilci yardımcısı ve 2004-2006 dönemi ilçe temsilciliği, 2006 - 2008 dönemi İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2008-2010 döneminde İSMMMO Saymanı olarak görev yapmıştır.1990 yılından beri Maltepe'de serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYYAR GÜLER ( tayyar_guler@ismmmo.org.tr )

Tayyar Güler
  Doğum Yılı ve Yeri: 1961 Erzurum doğumludur
  Öğrenimi 1980 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunudur. Halen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesine devam etmektedir.
  Çalışma Hayatı: 1983 yılından bu yana Kadıköy'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2002 - 2008 yıllarında İstanbul SMMM Odası Kadıköy İlçe Temsilciliği, 2008-2010 dönemi İSMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.
  Kişisel Bilgiler:  

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ADEM ÇALIŞKAN ( adem_caliskan@ismmmo.org.tr )

Adem Çalışkan
  Doğum Yılı ve Yeri: 1974 Ordu Korgan doğumludur
  Öğrenimi 1996 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: Çeşitli dergilerde Mali Mevzuat ve Sosyal Güvenlik uygulamaları konularında makaleleri bulunmaktadır.
Ordulular Birliği Yönetim Kurulu üyesidir.
1999 yılından beri İstanbul Fatih' de serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir.
İngilizce bilmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
RECEP YÜKSEL ( recepyuksel@ismmmo.org.tr )

Recep Yüksel
  Doğum Yılı ve Yeri: 1962 Sivas Koyulhisar doğumludur
  Öğrenimi Cumhuriyet Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: Yönetici İşadamları Derneği, Uluslararası Filistin Platformu ve çeşitli derneklerde yöneticilik yapmıştır.
1993 yılından bu yana Kağıthane'de serbest muhasebeci mali müşavir olarak olarak faaliyetini sürdürmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve üç çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA UĞURLU ( mustafa_ugurlu@ismmmo.org.tr )

Mustafa Uğurlu
  Doğum Yılı ve Yeri: 1973 Karaman doğumludur
  Öğrenimi 1990 Alanya Ticaret Lisesi, 1998 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: Medya Sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik yapmıştır.
Mesleki faaliyetini Fatih' de SMMM olarak sürdürmektedir.
İngilizce ve Arapça bilmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.