Kurumsal

2013 - 2016 Dönemi


BAŞKAN
DR.YAHYA ARIKAN (yahyaarikan@ismmmo.org.tr )

Yahya Arıkan
 Doğum Yılı ve Yeri 1953 Antalya doğumludur.
  Öğrenimi Yüksek Öğrenim - İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu mezunudur.
  Çalışma Hayatı 1979 yılından bugüne kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Beyoğlu Şubesi Kurucu Başkanlığını ve İstanbul SMMM Odası Müteşebbis Heyeti Başkanlığını yaptı.
Mesleki dergilerde yayımlanan 100'ün üzerinde makelesi vardır. Meslek Mevzuatı, 2002 Vergi Raporu, Dünden Bugüne Türkiye'de Muhasebecilik ve İSMMMO Tarihi, Meslekte Örgütlenme Development of proficiency in Turkey, Toplum ve Meslek İçin Çözüm (1990 - 2008 Makaleler), Aydınlanma Yolunda Omuz Omuza 2 Cilt, Dünden Bugüne Bugünden Yarına (Genel Kurullar) 2 Cilt, Türkiye'nin Kısılmayan Sesiyiz (Kamuoyuna Dönük Çalışmalar), Mali Müşavirin Sosyal Güvenlik Mevzuatı El Kitabı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlikte Meslek Mensubunun El Rehberi, adlı kitapları yayımlanmıştır.
  Kişisel bilgiler Evli ve iki çocuk babasıdır.


BAŞKAN YARDIMCISI
CEMİLE KUZU ( cemile_kuzu@ismmmo.org.tr )

Cemile Kuzu
  Doğum Yılı ve Yeri: 1958 Kırklareli doğumludur
  Öğrenimi Lise öğrenimi; Kırklareli Atatürk Lisesi mezunudur. Yüksek Öğrenim; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını ; Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü "Kobilerde Markalaşma Sorunları" konusunda tamamlamıştır. .
Çalışma Hayatı: 1995 yılına kadar özel sektörde Mali İşler ve Finansman Müdürlüğü yapmıştır. 1995 yılından bu yana Kadıköy ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.1997-1999 ve 2005-2009 yıllarında MMMBD Kadıköy Şubesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2010 dönemi Kadıköy İlçesi Oda Temsilci Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2010 - 2013 TESMER Eğitmenliği ve İSMMMO TESMER Sekreterliği görevinde bulunmuştur.
Kişisel Bilgiler:  


ODA SEKRETERİ
EROL DEMİREL ( edemirel@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1960, İstanbul
  Öğrenimi: Lise Öğrenimi - Kabataş Ticaret Lisesi
Yüksek Öğrenim -A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
  Çalışma Hayatı: 2004-2010 yılları arasında 3 dönem TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, Eminönü Bölge Temsilciliği yaptı. TESMER bünyesinde 1994 den bu yana eğitmenlik yapmaktadır."Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları" konulu Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır. Halen Beyoğlu ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.2010-2013 İstanbul SMMM Odası Saymanlığı görevinde bulunmuştur.
  Kişisel Bilgiler: Erol Demirel, evli ve iki çocuk babasıdır.

SAYMAN
M. İHSAN YALÇIN ( mihsanyalcin@ismmmo.org.tr )

M.İhsan Yalçın
  Doğum Yılı ve Yeri: 1960 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi Vefa Lisesi mezunudur.
Yüksek Öğrenim - Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: 1980 yılından bu yana Şişli ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Şişli Şubesi ve Çağdaş Muhasebeciler Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile 2004-2006 dönemi Şişli ilçe temsilciliği görevlerinde bulundu. 2006 - 2008 dönemi İstanbul SMMM Odası Saymanlığı, 2008-2013 dönemi İstanbul SMMM Odası Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve üç çocuk babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ORHAN SARIGENE( orhan.sarigene@ismmmo.org.tr )

Orhan Sarıgene
  Doğum Yılı ve Yeri: 1968 Tekirdağ Hayrabolu doğumludur.
  Öğrenimi Yüksek Öğrenim - 1990 Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: 1999 yılından bu yana Beylikdüzü İlçesi'nde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.2000-2004 yılları arasında Büro Standartları Komite Üyeliği,, 2004-2010 yıllarında ise Büyükçekmece İlçesi Oda Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında Beylikdüzü İlçesi Oda Temsilciliği ve Yayın Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve bir çocuk babasıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ÇAYA ( mustafa_caya@ismmmo.org.tr  )

Ali Haydar Tunç
  Doğum Yılı ve Yeri: 1970 Ordu doğumludur
  Öğrenimi Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezundur.
  Çalışma Hayatı: Ticaret hayatına 1997 yılına kadar yatırım danışmanı olarak yurt dışında devam etti. İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Kumrulular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde Kuruculuk ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Kendisine ait mali müşavirlik bürosu bulunuyor.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YRD.DOÇ.DR. ZEKERİYA DEMİR( zekeriya.demir@ismmmo.org.tr  )

Zekeriya Demir
  Doğum Yılı ve Yeri: 1968 Samsun Bafra doğumludur
  Öğrenimi Yüksek Öğrenim - 1992 Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü,2003 Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora
  Çalışma Hayatı: Çalışma hayatına 1996 yılında bir denetim şirketinde başlayan Demir, daha sonra çeşitli şirketlerde iç denetçi, mali işler direktörlüğü ve genel müdür olarak çalıştı.2005 yılında, TMSF tarafından Nergis Holding ve bağlı şirketlerine denetçi olarak atandı ve 2008 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2007 yılında kendi şirketini kuran Demir, hemen akabinde altı ay süreyle Güney Afrika'da dil eğitimi aldı. 2009 yılından itibaren Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi'nde Bologna Koordinatörü, Balkan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Avrupa Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve TÜRMOB delegesidir.2000 yılında, SMMM ruhsatı alan Demir, 2005 yılında Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sertifikası ve 2011 yılında da SPK Bağımsız Denetim Lisansı almıştır. Akademik ilgi alanları arasında aile şirketlerinde kurumsallaşma, uluslararası muhasebe ve denetim standartları, muhasebe hileleri, uluslararası finans ve özel askeri şirketler yer almaktadır. Demir İngilizce ve Arnavutça bilmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DR. ABDÜLKADİR ŞAHİN (abdulkadir_sahin@ismmmo.org.tr )

Abdülkadir Şahin
  Doğum Yılı ve Yeri: 1970 Karaman doğumludur
Öğrenimi Lisans : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (1992)
Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Banka (1995)
Doktora : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe –Denetim (2007)
  Çalışma Hayatı: 1993 yılında mesleki kariyerine başlayan Şahin, Türk vergi uygulamaları,muhasebe, denetim, uluslararası muhasebe standartları ve yönetim muhasebesi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdi. Gerek şirketiçi gerekse şirketlere sunulan eğitim çalışmalarında eğitmen ve üniversitede öğretim görevlisi olarak yer aldı. Yönetici ortak olduğu bağımsız denetim firmasında kariyerini sürdürmekte olan Şahin, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesi ve TÜRMOB delegesi ve SPK Bağımsız Denetim Lisans Belgesi sahibidir.Şahin ingilizce bilmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TURGAY KANARYA (turgay_kanarya@ismmmo.org.tr )

Turgay Kanarya
 Doğum Yılı ve Yeri: 1964 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi: Vefa Lisesi mezunudur.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Yüksek Lisansını "Elektronik Ticarette Vergilendirme" konusunda tamamlamıştır.
  Çalışma Hayatı: 1989 yılından bu yana Fatih İlçesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2001-2008 MMMB Derneği Fatih Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını ve 2004-2008 dönemi İSMMM Odası Fatih İlçe Temsilciliği, 2008 - 2015 yılları arasında İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yrd.cılığı , 2015 yılından bu yana İSMMMO Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir
  Kişisel Bilgiler Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.