Kurumsal

2021

Değerli Meslektaşlarım,

Gelişen teknoloji ve ilerleyen dijitalleşme süreciyle dünyada büyük bir değişim gerçekleşirken, mesleğimizin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla üretmeye, bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2020 yılı dünyada ve ülkemizde çok yönlü zorluklarla başladı ve aynı şekilde devam ediyor. Bütün yaşam faaliyetlerini zora sokan ve küresel sorun olarak ülkemizi de etkileyen Covid – 19 salgını ile hem sağlık hem de ekonomik anlamda mücadele ediliyor. Bu mücadele birçok olumsuzluğu beraberinde getirirken çalışma yaşamı ve sosyal hayatta büyük bir değişme ve dönüşüme sebebiyet verdi.
 
Bunun en büyük yansıması da global anlamda yaşanan salgın süreciyle birlikte ortaya çıkan krizlerin yarattığı güçlü tahribatlar oldu. Salgın; ekonomi, sosyal güvenlik, eğitim ve gıda üretimi gibi yaşamın tüm alanlarında yıkıcı etkileri beraberinde getirdi.

Pandemiyle birlikte birçok ülkede, kamusal yaşam ve ekonomik faaliyetler durma noktasına geldi. Ülkeler, bir yandan Covid-19'un ekonomik etkisini sınırlamak için önlemler alırken bir yandan da pandemi nedeniyle faaliyetlerini durduran işletmelere ve işlerini kaybeden milyonlarca insana ekonomik yardım ulaştırmaya çalışıyor. Özellikle ülkeler tarafından açıklanan ekonomik paketlerin işletmelere ulaşması ve vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi sırasında, önemli rollerinden ötürü muhasebecilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi için Mali Müşavirlerin hayati bir önem taşıdığı açıkça görülmektedir. Verilen kritik mücadelenin görünmeyen kahramanları hiç şüphesiz Mali Müşavirlerdir.

Kamu yararı sağlamak adına; ekonomik krizlerde, salgında, hastalıkta işlerinin başında olan Mali Müşavirler gereken saygıyı ve değeri hiçbir şekilde göremezken, salgın sürecinde yirmi beş meslek mensubumuzun yaşamlarını yitirerek görev şehidi olması hepimizi derinden üzmüştür. Ancak, olumsuz gelişmelere rağmen ülke menfaatlerini korumak ve finansal katkı sağlamak amacıyla Mali Müşavirler bu süreçte de işlerinin başında olmuştur, olmaya devam edecektir.


Değerli Dostlarım,

2019 sonu ve 2020 başlarında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik dönüşümler (dijitalleşme) başlattı. Ülkemizde e-dönüşüm kapsamı iyice genişlemiş ve birçok mükellef grubu e-defter, e-fatura, e-arşiv, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu gibi elektronik belgeler ile tanışmıştı. Tabii ki bu tanışmada kilit aktör gene Mali Müşavirlerdi. Şimdi ise pandemi ve yoğun çalışma temposuna ek olarak mükellef grubu ayırt edilmeksizin e-arşiv portal uygulamasının tüm mükelleflere anlatılması, uygulanması, sistemde yaşanan sıkıntıların çözülmesi gibi yoğun ve karmaşık elektronik sistemlerde gene kilit aktör Mali Müşavirler olmaktadır.

Pandeminin yarattığı olağanüstü etkiyle birlikte muhasebe mesleği yeni dünya düzenine ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor. İSMMMO’da dünyadaki değişime ayak uydururken geleceğe hazırlanma sürecinde krizleri fırsata çeviren öncü bir meslek örgütü oldu.

İSMMMO, teknolojinin sunduğu imkanları doğru kullanarak meslektaşlarımızla arasında bir köprü daha kurmayı başardı. Ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerine online (çevirim içi) seminer gerçekleştirdi, yapılması zor ve meslektaşlarımıza alan açacak eğitimleri geliştirdiği uygulamalarla kamu yararına sundu.

İSMMMO’nun en temel görevi; Türkiye’yi ve mesleği onurlu bir şekilde sahiplenerek geleceğe güvenle taşımaktır. Toplumsal sorumluluk gereği teknolojik ve modern ekonominin gelişmelerini yakında takip eden İSMMMO, meslek mensubunu dönüşen ve değişen dünyaya hazırlamaktadır.

“Şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi” idealine ulaşabilmek adına her türlü çabayı gösteren İSMMMO, meslek mensubunu:
• Mükellefle ilişkilerinin güçlenmesi,
• Yeni danışmanlık alanlarına yönlendirmesi,
• Normalleşme sonrası krizlere hazır hale gelmesi,
• Yetkinlik ve geleceğe hazırlanmada büyük rol oynamaktadır.

Dayanışma, ortak mücadele ve bir arada yaşama umudu sayesinde aydınlık yarınlara hep birlikte adım atacağız. Bu durum, mesleki sorunların da çözümü konusunda en önemli ilkelerden birisi olacaktır.
Kurum ve kuruluşlarımızla ortak yürüteceğimiz her çalışma ülke ekonomisi için meydana gelecek büyük bir başarının da göstergesi haline gelecektir.

Biz mali müşavirler, dünyanın daha yaşanabilir olabilmesi adına mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla, mesleki sıkıntılarımıza karşı omuz omuza vererek sorunların üstesinden gelmeyi her zaman beraber öğrendiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Yaşanan kayıplardan dolayı tekrardan derin üzüntümü bildiriyorum, acıların tüm dünyada son bulmasını, bir daha yaşanmamasını diliyorum. 2021 yılının Türkiye’de ve dünyada barışın, adaletin sağlandığı, salgının, ekonomik krizlerin bittiği, istikrarın yaşandığı bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.