Kurumsal

Ağustos 2017 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;


    Ağustos ayını karşıladığımız bugünlerde, küresel iklim değişikliğinin etkilerini de hissetmeye başladık. Kimi zaman aşırı sıcaklardan zorlanıyoruz, kimi zaman ise şiddetli dolu yağışlarına maruz kalıyoruz. Umarım, küresel iklim değişiklikleri ve çevre duyarlılığı konusunda hepimiz daha fazla çalışırız. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen aşırı yağmur, dolu ve fırtına dolayısıyla da tüm meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Meslektaşlarımın bu doğa olayından çok fazla etkilenmemiş olmasını temenni ediyorum.

    Yaz günlerinde havalar kadar mesleki gündemimiz de oldukça sıcak. 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Resmî Gazetede; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetim uygulamalarına yön verebilmek için Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri bazı önemli noktaları ile sizlerle paylaşacağım.

    Bu yönetmelik ile denetim kuruluşlarının yanı sıra denetçilerinde belli şartlar ve ekip kurmak şartı ile denetim yapabilmesinin alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kişiler de denetimi üstlenen bağımsız denetçi olarak tanımlanmıştır.

    Uygulamada ortaya çıkan sorumlu denetçi ile ilgili sıkıntılar, sorumlu denetçinin tanımı ve sorumlu denetçi olma koşulları belirlenerek çözülmek istenmektedir.

    Bağımsız denetim uygulamalarındaki bazı süreler yeniden belirlenirken bazı süreler ise yeni uygulama ile devreye girmiştir. Denetim sözleşmesinin, denetçi seçilmesinden 60 gün içinde yapılması, denetim raporunun genel kurul tarihinden en az 20 gün önce hazır bulundurulması gibi süreler bağımsız denetim uygulamasında işleme girmektedir.

    Özellikle bağımsız denetimin en yoğun olduğu yılın ilk yarısında denetim raporu teslim tarihinin çağrılı olmayan genel kurullar için daha esnek tutulması uygulamada ortaya çıkacak sorunları hafifletecektir.

    Bağımsız denetim uygulamalarındaki bu gelişmelerle birlikte; "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ" ve eki "Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)" 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmıştır. BOBİ FRS, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

    BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar'ın yerini alacaktır. KGK'nın basın bildirisinde de belirttiği gibi; bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. Ayrıca, BOBİ FRS'nin genel olarak KAYİK'ler dışındaki bağımsız denetime tâbi tüm şirketlerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak olması sebebiyle uluslararası standartlarda bir finansal raporlama ve bağımsız denetimin sağlanması açısından ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır.

    İSMMMO olarak konuyu bu standardın yayınlanma aşamasına kadar takip ettiğimizi ve bundan sonraki süreçte de İSMMMO eğitimleri ile meslektaşlarımızın yanında olacağımızı bilmenizi isterim.

    Bundan sonraki adımın ise bağımsız denetime tabi olmayan Anonim Şirketler ile Kooperatiflerinde büyüklüklerine göre denetime tutulması olmalıdır.

Meslek mensuplarımıza ve stajyerlerimize başarılı ve mutluluk dolu günler dilerim.


Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.