Kurumsal

Aralık 2011 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Yılın son ayının yazısını Oda’mızın hayata geçireceği “entelektüel sermaye" projesi ile “mesleki dayanışma" konusuna ayırmak istiyorum.  

Hemen hepimiz biliyoruz,  gerek petrol, altın gibi yeraltı zenginliklerine sahip şirketler / kişiler gerekse de sanayi ya da enerji üretiminde bulunan şirketler; son 20 yıldır bilgi ve bilgi teknolojilerine bağlı şirketlerin zenginliğinin gerisinde kalıyorlar. On yıllardır petrol üreticisi zenginler, ikinci on yılını yeni tamamlamış bir Microsoft zenginliğine ulaşamıyor.

“Bilgi Çağı" olarak adlandırılan sanayi sonrası toplumlarda köklü değişim; gelişmekte olan toplumlarda “bilgisayar, yazılımları ve interneti kullanmak" biçiminde algılandı. Oysa “bilgi çağı" ticaretin niteliğini, ekonominin yapısını, işletme yönetimini kökten değiştirdi. Muhasebecilik alanında alışkın olduğumuz alım-satım, gelir-gider gibi somut işlemlerin tersine, ‘bilgi’, ‘entelektüel mülkiyet’, ‘know-how’, ‘işgücü bilgisi’ gibi soyut olan ‘entelektüel sermaye’ olarak adlandırılan işlemleri, bu işlemler de ‘bilgi yönetimi’ konusunu ön plana çıkardı. Günümüz şirketlerinde bilgi yönetimi uzmanları, “açık bilgi", “örtük bilgi" başlıkları altında bilgileri toplayıp, düzenleme, onu şirketin karlılığına katkıya dönüştürme çabası içinde.

Bilgi artık zenginliğin bir ürünü durumuna geçti. Bilgi alıp satılmakta. Bugün Türkiye’nin belli başlı araştırma kurumu kütüphaneleri ile TÜBİTAK’ın yıldan yıla ödediği ‘elektronik veri tabanı’ ücreti yüz milyon doları aşıyor. Elektronik veri tabanları yalnız bilimsel bilgiyi içermiyor. Ancak “bilgi"den anlaşılması gereken de yalnız ‘bilimsel bilgi’ değil, haber, öneri, hizmet gibi günümüz ekonomisinin temel hammaddesi durumuna gelmiş her şey kapsam içinde.

Bu tespitlerin devamı olarak; 2012 yılında, İSMMMO olarak “entelektüel sermaye" konusunu enine boyuna tartışmak için bir toplantı düzenleneceğini anımsatmak isterim. O toplantıda, siz değerli üyelerimizin de katkıları ile konu ayrıntılı olarak irdelenecek, kafalarımızda soru işareti kalmayacak.

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu ayın sonu, yeni bir yılın başlangıcı demek.

Yeni yılı zorluk ve sıkıntılardan uzak; sağlık, başarı ve mutluluk içinde umut ve beklentilerinize karşılık verecek biçimde yaşamanız dileklerimle kutluyorum.

Ancak; yeni bir yılın umutları tazelemesi gibi toplumsal dostluğumuzu ve mesleki dayanışmamızı sağlayacak önemli bir fırsatın da önümüzde olduğunu özellikle vurgulamak isterim.

Van’da depremden zarar geren meslektaşlarımıza yardım konusunda dayanışmamızı göstermek için herkesi İSMMMO’nun girişimine destek vermeye çağırıyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.