Kurumsal

Aralık 2012 Measjı

Değerli Meslektaşlarım

Yılın son ayı Aralık; bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal, kurumsal açılardan geçmiş on bir ayın değerlendirildiği, muhasebesinin yapıldığı önemli bir eşiktir. Aralık aynı zamanda anlamlı ve önemli özel gün ve haftaları da içerir: "Kadın Hakları Günü", "Dünya Özürlüler Günü","Dünya İnsan Hakları Günü" ve "İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası" gibi. Bu özel gün ve haftalar Türkiye’nin hala kanayan yarası durumundaki birçok sorunu da gündeme taşımamıza zemin yaratır. Ne yazık ki; hâla kadınların kendini güvende duymadığı, insan hakları konusunda demokrasi ile bağdaşmayacak uygulamaların yaşandığı bir toplumda yaşıyoruz.

Ve ne yazık ki, yapılan, yapılacak yasalar konusunda sivil örgütler, oda, dernek, birlik, sendika gibi demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket edilmeme eğilimi dünden bugüne sürüyor.

Örneğin Türkiye’de hiçbir demokratik yapı içinde, siyaset dünyasında bile görmediğimiz "nisbi temsil" yalnız Odamız için geçerli olması düşündürücüdür. Kim bu durumu haklı görebilir. Demokrasi; bu uygulama ve yaklaşımlardan bağımsız düşünülemez.

Değerli Meslektaşım,

Yukarıdaki sorunlar yanında ekonomik duruma ilişkin de yurtdışından uyarı ve eleştiriler her gün medyaya, kısıtlı da olsa yansıyor. IMF yetkilileri ve Dünya Bankası Başkanı, Türkiye’nin hala kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu, cari açığın büyüklüğü ve çok düşük düzeyde iç tasarrufun varlığını dile getiriyorlar.

Bu ortamda, geniş kitleleri ilgilendiren asgari ücret de bu ay belirlenecek. İşçi, işveren, Bakanlık yetkililerinin bir araya gelerek oluşturulan kararlardan pek umutlu bir veri oluşmuyor. Kişi başına düşen GSMH'nin büyümesi ile övünürken, asgari ücrete 20-25 TL arasında zam gelmesi, gelecek olması kimseyi artık şaşırtmıyor bile.

Kadın hakları ve yaşamının insan haklarına uygun ve gerçek demokratik bir yaşam içinde süreceği; insan haklarının en değerli hak olduğu demokratik Türkiye özlemi ile başarı, bol kazançlı bir Aralık ayı diliyorum.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.