Kurumsal

Ekim 2016 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 93'üncü yıldönümüne girdiğimiz Ekim ayında sözlerime, hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Yüce önder Atatürk ve silah arkadaşlarının özverili çabaları ve çağdaş dünyanın siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik koşullarını irdeleyerek kurdukları Türkiye Cumhuriyeti, günümüz çağdaş dünyasına temellerini atmıştır.

Atatürk Söylev'inde; savaş sonrası bütün toplumun kötü koşullar içinde olduğunu, bunların bir an önce düzenlenmesi gerektiğini belirtir. Atatürk, bütün zorluklara karşın 1921'de savaşlar sürerken Ankara'da topladığı Eğitim Şûrası'nda, dünya liderlerinin hiçbirinde göremeyeceğimiz bir inancı ortaya çıkarır: Toplumların kalkınmasının eğitimle başlayacağına olan inancıdır bu.

Bu yaklaşımı toplumun en küçük birimini oluşturan aileden tutunda, devlet politikasına, sivil toplum örgütlerine kadar çok alanda görebiliriz. Bu fikriyatın bir göstergesi olarak; bugün çığ gibi büyüyen, büyürken de gerek kendi üyeleri için gerekse de Türkiye'deki diğer meslek mensupları için, "Önce İnsan", "Önce Eğitim" anlayışı da İSMMMO'nun kuruluş felsefesini oluşturur. Öyle ki, İSMMMO'nun 25 yıllık eğitim çalışmalarının yalnızca başlıklarını yazmak bile kocaman bir ansiklopedi cildini oluşturabilir.

Eğitim belirli bir amaç doğrultusunda kişinin biçimlenmesini sağlar. Ama bizim gibi sürekli değişen mevzuatlara uygun işlem yapmak durumunda olan, ülkenin vergi ve ekonomik durumu üstünde ciddi pay sahibi bir meslekte, bu değişimi atlamadan, doğru ve anlaşılır çalışmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Örnek verecek olursak; 23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Uygulanması" ile ilgili seminerlerimiz ilçelerimizde hâla sürmektedir. Staja Giriş Sınavı, Ankara Üniversitesi tarafından 15 Ekim 2016 Cumartesi günü, Ankara ve İstanbul (Anadolu Yakası, Avrupa Yakası) olmak üzere 3 bölgede yapılacaktır. Bir başka destek eğitimimiz, muhasebe mesleğine başlangıç seviyesinde iş ve işlemlerini yapabilir düzeye ulaşmasını sağlamayı amaçlayan sertifikalı, uygulamalı muhasebe meslek elemanı eğitimi 8. Dönem, "Başlangıç Seviyesi" işlemleri başlamıştır.

Eğitim yalnız "eğitim" başlığı altında yapılamaz. Sempozyum, kongre, panel, forum, konferans gibi hemen her toplantı bir amaca yöneliktir ve temel amacı da ilgili konuda dinleyicisini bilgilendirerek eğitmektir. İSMMMO'nun merkez ya da ilçelerde yaptığı toplantıların temel amacı da bundan ibarettir.

Sevgili üyelerimiz;

Ekim ayı içersinde meslek gündemimizi ilgilendiren önemli bir gelişmede, 15-16 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan TÜRMOB Genel Kurulu. Temennimiz, her türlü seçim engeline ve sıkıntılara rağmen gerçekleştirilecek olan genel kuruldan çıkacak sonucun, cumhuriyetten ve demokrasiden yana bir anlayışı yansıtması yönündedir.

Tabii, meslek camiasına ve meslektaşa büyük katkı sunan, bugüne kadar TÜRMOB kurullarında görev yapmış tüm kurul üyelerine teşekkür ederiz.

Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarınızda başarı ve bol kazanç dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.


Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.