Kurumsal

Eylül 2011 Mesajı

Sevgili Dostlar,

Mali Tatil, Ağustos sıcakları ve uzun Şeker Bayramı’nın ardından işlere yeniden sıkıca sarılma dönemi; Eylül ayına geldik. Eylül ayı, Türkiye’de, okulların açıldığı, kurum-kuruluş toplantılarının başladığı, bağbozumunun yapıldığı, doğanın yeşilden sarıya dönüşmeye durduğu, hüzün ile coşkunun iç içe geçtiği bir dönemi karşılar.

Merak edip “Eylül" sözcüğünün kökenini araştırdığımızda da, neredeyse, ilk yazının kullanıldığı dönemden bu yana “eylül" ayının farklı kültürlerde yakın anlamlarda kullanıldığı görülür: Örneğin Sumerce, Babilce gibi Akadcada da “elulu" hasat, bağbozumu anlamına geliyormuş. Aramicede “elul" yılın altıncı ayı karşılığı kullanılırken, Hint-Avrupa dilerinde “septembre/september" yedi sayısı karşılığı olarak kullanılırmış. Süryanicede ‘Üzüm ayı’ olarak kullanılan ‘Aylul’ da Türkçeye Şubat, Nisan, Haziran gibi Süryaniceden dilimize geçmiş.

Eylül iş ve ekonomi dünyası açısından da önemli bir ay. Hele ki; Dünya Bankası Başkanı’nın, yıl sonuna kadar bütün dünya için küresel ekonomide yeni bir tehlikenin yaşanacağından söz etmesi bizce önemli bir gelişme. Çünkü bu sözler, finansal krizin büyük bir borç krizine dönüştüğü uyarısı içeriyor. Türkiye’de ise, enflasyon dönemi belirsizliği gibi ekonomi konusunda söz sahibi yetkililerin açık-seçik olmayan, anlaşılamayan, çelişkili konuşmaları ortamı biraz geriyor. Umarız olası olumsuz senaryolardan etkilenmeyiz.

Sayın Üyemiz

Eylül sonrası önümüzdeki ayın başında artık geleneksel bir özellik kazanan önemli bir etkinliğimiz de olacak: X. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve IV. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu. Organizasyon 5-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilyecek. “Kurumsallaşma ve Denetim" ana başlığı altında yapılacak toplanın ulusal boyutunda “Ekonomik Kalkınmada Yeni TTK", uluslararası boyutunda ise “Uluslararası Alanda Muhasebe Denetim Mesleğinin Yeniden Yapılandırılması" konuları üstüne bildiriler sunulacak ve tartışılacak.

Sağlıklı ve doğru kararların alındığı güzel günleriniz olsun.

Sevgi ve saygılarımla

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.