Kurumsal

Eylül 2012 Mesajı

Değerli Meslektaşım

1 Eylül; 52 Milyon insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gündür. Bu akıl almaz vahşeti bir daha yaşamamak için, Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiştir. Barış, sözlüklerde savaş sonrası durumun adı olarak geçer ve anlam olarak uyum, karşılıklı anlayış, hoşgörü ile oluşturulan bir ortamı taşır.

Oysa görüyoruz ki; Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafi bölgede barıştan uzak bir yapı giderek genişliyor.

Özellikle Türkiye sınırlarında yaşananlar, barış adına ileride önemli bir tehdit kaynağı olabilecek gelişmelerin sinyalini veriyor.

Türkiye’nin terör içinde yaşadığı süreç ise, uyum ve karşılıklı anlayışa izin vermeyecek boyutlara ulaşmış görünüyor.

Oysa şu gerçek ki bugünkü ortak akıl, ulusal sağduyu gerektiriyor.

Klişeleşen "birlik, beraberlik" ifadeleri yerine bunun gerçekten anlamını bulacak adımlar atılması yaşamsal bir zorunluluğa dönüşmüş durumda.

Yüce önderin "birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez" sözleri boşuna değildir.

Öncelikli dileğimiz ise her günün 1 Eylül Dünya Barış günü ruhuna uygun olarak yaşanmasıdır.

Değerli Üyemiz,

Mesleğimizin geleceğine ilişkin tespitlerimiz, önerilerimiz ve taleplerimizde biz de "ortak aklın, toplam faydanın" gereklerine uygun bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz.

Bütünüyle siyasetten arınmış,  mesleki faaliyet ve gelişmelere odaklı, üye sayısı otuz binleri çoktan aşmış demokratik, sivil bir meslek kuruluşu olarak camiamızın "iş ve ekmek" kaygısına maksimum yarar amacındayız.

Yakın geçmişte; özellikle bağımsız denetim hakkımıza, yeni TTK konusundaki uyarılarımıza, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan beklentilerimize de hep bu yaklaşımın yön verdiği açıkça herkes tarafından görünüyor.

Umudumuz yakın gelecekte, "ortak akıl ve toplam fayda" yaklaşımına hem meslektaşımız hem de Türkiye adına Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun da dahil olmasıdır.

Herkese, barış ve dayanışma içinde bir Eylül ayı diliyorum.

 

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.