Kurumsal

Haziran 2012 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Kişisel ve toplumsal sorumluluğu çok fazla olan bir mesleğin mensuplarıyız. Hata yapma, göz ardı etme, disiplinsizlik vb. sözcüklerin eylemsel karşılığının "büyük zararlar doğuracağı" ince bir çizgide görev yapıyoruz.

Bu anlamda dünyada 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında ABD’de ortaya çıkan ve temel kuralları tanımlanan meslek ahlakı, hem Türkiye’miz hem de mesleğimiz açısından hayati değer taşıyor.

Bizler; bu ahlakın Türkiye uygulamaları üzerinde sivil demokratik mesleki bir inisiyatif olarak da çalışmalarımıza uzunca bir süredir şekil veriyoruz. Özellikle gelecek planlamasında hem konjonktürel hem de kısa ve orta vadeli önemli kilometre taşları için öngörülerde bulunup bunu mesleğe uyguluyoruz.

Bu yolda şunu artık herkes özümsedi sanıyorum. Meslek ahlâkı, belirli bir meslek grubunun belirlenmiş olduğu kurallar ve sınırlar içindeki tutum ve davranışları belirler. Bir meslek grubu içinde bu kurallara uymamak, başına buyruk tutumlar o mesleğin bir karmaşa içine sürüklenmesi, toplumsal güvenin zedelenmesi anlamını taşır.

Meslek ahlâkı ilkeleri, bütün meslek mensuplarının uyması beklenen kurallar bütünüdür.

İşte bunlardan çok önemsediğimiz birisi de, haksız rekabettir. Bu konuda mesleğimize ilişkin belirlenen ilkeler nettir.

"Haksız Rekabet"te öne çıkan başlıklar iyi kavranmalı ve içselleştirilmelidir.

Bunlar;

  • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak.
  • Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.
  • Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahipleriyle sözleşme yapmak.
  • Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyete devam etmek.
  • Meslek ruhsatını kiralamak.
  • Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak.
  • Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak.
  • Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına iş teklif etmek veya onları kullanarak menfaat elde etmek'tir.

Değerli meslektaşlarım;

Haksız rekabet vurgusu boşuna değildir. Süreçte kurumsallaşma gibi, TTK uygulamaları gibi hakkıyla verilmesi gereken dönemeçlere hızla gireceğiz. Bağımsız denetim gibi mesleki dönüşümlerin yaşanacağı bir eşikte hatalara asla yer olmayacak.

Hata yapan, kurumsallaşamayan, eğitime gerekli önemi vermeyen, uzmanlaşamayan, önce zayıflayacak sonra da elenecek.

İşte tüm bunların üst başlığı ve sürecin adeta anayasası ise bizce "haksız rekabetle mücadeledir".

Önümüzdeki yazı keyifle, sağlıkla geçirmenizi içtenlikle diliyor, yukarıdaki "tespit ve öngörülerin" "kışa" hazırlık yapılacak bir dönem olarak da algılanmasının önemine vurgu yapmak istiyorum.

Sevgi ve saygılarımla..
Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.