Kurumsal

Haziran 2016 Mesajı

Değerli meslektaşlarım;

Meslek yasamızın kabulünün 27. yılına girdiğimiz Haziran ayında 23. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu geride bıraktık.

Genel Kurulumuz bir kez daha gösterdi ki, mesleğin sorunlarının çözümü Mesleki Saygınlıktan geçmektedir.

Dileğim; önümüzdeki süreçte meslek mensuplarının birbirlerini rakip olarak değil, bilgiyi paylaşan yol arkadaşları olarak görmeleri, kamu ile olan ilişkilerimizde daha saygın bir ortamın yaratılmasıdır.

Özellikle genel kurullarda seçime katılan grupların, kişisel algı operasyonları yerine mesleki sıkıntılara yönelik projeleri dile getirmeleri Mesleki Saygınlığın artmasına, sorunların çözümüne yardımcı olacaktır.

Seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bazı odalarımızın görev dağılımını gerçekleştirememiş olması ve oluşturulan bazı yönetimlerin ise verimli çalışamaması nispi temsilin yanlışlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Başta meslek yasamızdaki 5/4 temsili olmak üzere, nispi temsil ve anti demokratik maddelerin kaldırılması bu dönemdeki meslek mücadelemizin en önemli gündemidir.

Yönetim olarak; meslek mensupları arasında hiçbir açıdan ayırım yapmayan, dürüst, açık, saydam ve herkese aynı yakınlıktaki tutumumuzu özenle sürdüreceğiz. Çünkü bizler bir meslek örgütü içindeyiz ve bir üyemizin sorunun çözülmesinin bütün mesleğe olumlu katkı sağlayacağı inancındayız.

Bugünden başlayarak, meslek mensubu;
Gençlerimizin,
Kadınlarımızın,
Toplumun bütün kesimlerinin,
Büro sahibi serbest çalışanlarımızın,
Şirketlerde bağımlı çalışanlarımızın,
Sorunlarının çözümü için bütün gücümüzle yeni dönemin işlerine başlayacağız.
Genel Kurula katılarak katkı sunan tüm mesleki gruplara, meslektaşlarıma ve ayrıca katılma olanağı bulamayan meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.