Kurumsal

Kasım 2015 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

İnsanın en önemli ve değişmeyen özelliklerinin başında 'güzel olana' yönelmesi gelir. Ararken, seçerken v.b birçok durumda her şeyin güzel olması istenir. Ama yaşanan ne yazık ki her zaman istenilen biçimde gerçekleşmez. İşte bu sonuç, bazen eylemde bulunana, yani isteyene bağlı değildir. Eğitim, çevre, aile, siyasal yaşam, kültürel doku gibi kişiyi çevreleyen koşullar, güzeli aramaya ve erişmeye engel olabilir.

Eğitim sistemi yeni olanakların önünü açıp bizleri yeni keşiflere yönlendirmiyorsa, yaratıcı düşünceyi desteklemiyorsa o sistemde sorunlar var demektir. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda, başarılı bir eğitimden ve kişinin kendini rahatça ifade edebilmesinden söz edemeyiz. Her aşamanın, konunun günlük politikaya göre ayarlandığı bir toplumda, ne özgür olunabilir ne de başarılı eğitim sistemi üretebilir. En önemlisi de, hoşgörünün gelişmediği toplumlarda kişilerarası iletişim kopukluğunun yoğun bir şekilde yaşanmasıdır. Türkiye’nin de son dönemlerde yaşadığı olumsuzluklar, tam da böylesi bir ortamı bize anlatmaktadır.

Başarının temelinde insanın kendine olan güveni vardır. Bu güven sağlanmasındaki en önemli etken ise gerekli bilginin varlığıdır. Bu açıdan İSMMMO’lu olmak, ‘İSMMMO Ailesi’nin bir üyesi olmak kişinin kendisine, bilgisine, mesleğine güvenmesi için temel ve doyurucu bir etkendir. İSMMMO’nun amacı; meslek mensubunun olası her türden sorununa karşı sağlıklı ve doğru yanıtı bulmak ve bu alanda olası gelişmeleri öngörerek gerekli eğitimi sağlamaktır. Nitekim Ekim ayı içinde başlayan ve Kasım ayı boyunca sürecek "E-Uygulamalar" seminerleri bu amaçla başlamış ve bütün yoğunluğu ile devam etmektedir. E-Uygulamalarda; "e-fatura, e-arşiv/fatura, e-defter, e-muhafaza ve ibraz, e-kayıt saklama, e-denetim, e-yoklama, e-tebligat" konuları ayrıntılı olarak işlenmektedir.

 Ayrıca, daha önce de belirtildiğim gibi İSMMMO’nun özenli ve önemli girişimini bir kez daha vurgulamak istiyorum: Dünyada ve Türkiye'de değişen ekonomik gelişmelerin takibine paralel olarak, yeni TTK ile birlikte diğer alanlardaki düzenlemeler ışığında, KOBİ'lerin ihtiyaçlarının ve bilginin kıymetinin arttığını görüyoruz. KOBİ'lerin finansal tablolarının denetlenmesi gibi günümüz ekonomik koşullarına uyum sağlamayı gerektiren alanlarda, Mali Müşavirlere büyük ihtiyaç duyulduğu gibi vergi ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lere ve ekonomiye değerli katkılar sağlanmaktadır. Sorun ve sıkıntıların üstesinden gelebilmek adına; problemlerimize hızlı ve pratik çözümler sunabilen KOBİ Akademisi ile bilgi ve danışmanlığın yanı sıra konusunda uzman danışmanlar aracılığıyla çevrimiçi destek sağlanıyor. KOBİ'lere, kendi sektörlerinden ya da ilgili oldukları diğer sektörlerden yeni iş bağlantıları kurma, işlerini geliştirme ve büyütme imkânı veren bu çevrimiçi akademi ile birçok konu hakkında uzmanlardan ücretsiz danışmanlık hizmeti alınabiliyor. Muhasebe mesleğinin gelişimi için diğer platformlardaki doğru ve olumlu çalışmalara kapımız her zaman açıktır. Mesleki fikriyatı, geleceği destekleyen, adım atan her türlü girişimle İSMMMO olarak yan yana duruyoruz.

Kasım ayında Atatürk Haftası, Çocuk Kitapları ve Çocuk Haftası Günü, Öğretmenler Günü ve Kadına Yönelik Şiddeti Kınama günlerinin amaçlarına uygun gerçekleşmesi; seçim sonuçlarının ülkenin kardeşlik ve barış isteklerine katkı sağlaması dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.