Kurumsal

Mart 2011 mesajı

Sayın Üyemiz,

1 Mart Muhasebe Günü için Taksim’deydik. Soğuk ve trafiğe karşın çok sayıda arkadaşım katılarak dayanışma gösterdi.

Tören yapılan Cumhuriyet Anıtı’nda yakalarımıza taktığımız siyah kurdeleler ile geldik.

Çünkü bize göre kutlama yapılacak bir ortam yoktu. Siyah kurdele takmadaki temel amacımız ise, mesleki sorunları çözebilmek adına Maliye, Vergi İdaresi ile işbirliği girişimlerimizin hızla sonuçlanmasını istemekti.

Mesleğin temel sorunlarını dört maddede iletip, taleplerimizi ortaya koyduk. Bunların neler olduğu resmi sitemizden de ilan edildi.

Şimdi yapacağımız tek şey, umutla bekleyip, girişimlerimizin sonuç vermesini görmek olacak.

Tabi ki, yakın zamandaki tek etkinliğimiz ve girişimimiz yalnızca bu değil.

Biliyorsunuz; İSMMMO kuruluşundan bugüne kadar kendi konu sınırları içinde var olanı anlamaya çalışırken; geniş çevrelere ulaşmak için “inisiyatif geliştirmeyi" görev biliyor.

Örneğin İSMMMO Akademi etkinlikleri ortadadır. Sertifika programları çok sayıda başka kurumlar tarafından imrenilecek bir içeriğe ulaşmıştır. Katılım açısından gösterilen ilgi ise hepimizi memnun ediyor. Şubat sonları yapılan sertifa törenleriyle, meslektaşlarımızın birçok önemli alanda başarıyla sertifikalarını alması sonrası, Türk ticaret hayatında önemli bir rol üstlenecekleri ortadadır.

İSMMMO’nun bütün karar ve etkinliklerinde ne kadar bilimsel olduğunun bir kanıtı da,  100 sayıyı aşan hakemli, uluslararası dizin dergilerince taranan “Mali Çözüm"dür. Basılı ya da e-kitaplar, raporlar, seminerler, ilçe toplantıları ve dahası İSMMMO’nun mesleki deneyimlerinin ve birikimlerinin yansımasıdır.

Sayın Üyemiz

Eğitim politikamız ise, doğru, gerçekçi ve çağdaş mesleki bilgiyi en kısa ve uygun koşullar içinde sizlere aktarmaktır.  Her üyemize mesleğimizle ilgili ulusal olduğu kadar uluslararası bilgiyi de anlatıp, tercih edeceği alanda ve koşullarda çalışmasına olanak sağlamaktır. Bunlar geleceğe ilişkin birer vaat değil bugün İSMMMO’nun sunup gerçekleştirdikleridir.

İSMMMO’nun bütün birimleri ve çalışanları bu yönde çabalarını sürdürmekte ve sürdürecektir.

34 bin kişilik bir aile olmak ve bu ailenin mesleki taleplerini karşılamak için çalışmak, bunu da hakkıyla yerine getirmek bize ayrı bir keyif veriyor.

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.