Kurumsal

Mayıs 2017 Mesajı

 Değerli Meslektaşlarım;

  Baharı derinden hissettiğimiz Mayıs ayının güneşli günlerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzü gönülden kutluyor, emeğin daha kıymetli olacağı yarınlar diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günün başka amaçlarla gölge düşürülmeden, şenlik havasında kutlanmasını ve her yıl bu güzelliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum.

 Mali Müşavirlik mesleği, ülkemizde ve dünyada güvenilir işletme danışmanlığı olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bunun ana nedeni ise hepimizin bildiği gibi, mali müşavirin işletmeye, ortak ve yöneticilerine en yakın kişi olmasıdır. İşletmede ortaya çıkan bir sorun olduğunda ilk danışılan kişilerin başında meslektaşlarımız gelmektedir. Bu durum bizlere önemli sorumluluklar getirmekle birlikte birçok konuda da uzmanlık gerektirmektedir. Dünyanın saygın kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar yorumlandığında önümüzdeki 20 yılın dijitalleşme ile geçeceği belirtilmektedir. Kanımca, işletmeleri bu dijitalleşme çağına taşıyacak adımlar da biz mali müşavirlerin öncülüğünde atılacaktır.

 Size bu raporlarda önemli gördüğüm bazı noktaları aktarmak istiyorum. 2016 yılında küresel ekonomide mobil internetin payı 10,8 trilyon dolardır. 2019’da yapay zekâ pazar hacminin 40 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 2020’de ise saatte 1 milyon cihazın aktif olması beklenirken 100 milyon sanal tüketicinin, giyilebilir teknolojinin (akıllı saatler, gözlükler vs.) yüzde 30’una yöneleceği iddia ediliyor. 2025’de de internet nüfusunun 3 milyar kişi, bilişim teknolojilerinin yüzde 60’nın bulut teknolojilerde olması beklenmektedir.

 Küresel rekabet raporunda ülkemiz 51. sıradadır. Bu durum bize daha fazla katma değerli, teknoloji yoğun ve AR-GE projelerine dayalı işlere odaklanmamızı işaret etmektedir. Bu dönüşüm kişilerden başlayarak KOBİ’lere ulaşacaktır. Özellikle önümüzdeki süreç KOBİ’lerin dijitalleşme süreci olacaktır. Bu raporlarda önümüzdeki 5 sene içerisinde e-ticaretin 2 kat büyüyeceği ve henüz ülkemizde hiçbir kategoride e-ticaretin doygunluğa ulaşmadığı belirtilmektedir. Yani rekabette fark yaratacak her kategoride e-ticaret içerisinde yer bulabilmek mümkündür. Bizler işte bu farkındalığın ve dönüşümün öncüleri olmalıyız.

 İSMMMO olarak Mayıs ayında da eğitimlerimizle meslektaş ve stajyerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 3 Mayıs 2017’de “Ticaret Sicili Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileriö konulu seminer, 10 Mayıs 2017’de “Mali Müşavirler için Güvenilir İşletme Danışmanı Olma Yolunda İç Denetimin Sunduğu Fırsatlarö başlıklı etkinliğimiz, eğitim birimlerimizdeki hibe ve vergisel teşvikler, iş ve sosyal güvenlik hukuku, mali tabloların analizi ve yorumlanması konulu seminerler internet sayfamızda rezervasyona açılmıştır.

 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a ayak basarken aynı zamanda tarihin en şerefli mücadelesini de ateşlemiştir. Bu mücadele tarihimizde Kurtuluş Savaşı olarak yerini almış ve hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu mücadele sayesinde bugün bizler güzel ülkemizde yaşayabilmekteyiz. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile Anadolu’nun her toprağında mücadele ederek hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

 İSMMMO olarak, meslek mensuplarımıza ve stajyerlerimize başarılı ve mutluluk dolu günler dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR
Başkan

 

 

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.