Kurumsal

Ocak 2012 Mesajı

Değerli meslektaşlarım;

Öncelikle 2012’nin yeni umutlar ve mutluluklar içinde geçmesini; her şeyin ülkemiz, meslek mensuplarımız adına olumlu gelişmesini diliyorum.

Her yeni yıl, bir önceki yıl ile hesaplaşmayı gerektirir. Her hesaplaşma ise yanlış ve hataları yinelememeyi, doğru olandan yana karar almayı öğretir. Öğrenen bir örgüt, öğrenen bir toplum olmanın yolu da bilgi ile olanaklıdır. Bilgi ile geliştirici, yaratıcı olmanın yolu açılır. Bilgi, özgür düşüncenin de en temel öğesidir. Çünkü özgürlük seçmeyi, seçme de bilgili olmayı gerektirir. Yeni yılın özgürlüklerimizi sonuna kadar yaşadığımız bir yıl olmasını diliyorum.

Analiz edildiğinde görülür ki; tarih öncesi insandan günümüze kadar, değişmeden gelen en temel güç kaynağı yine bilgidir. İlkel toplumun büyücü hekiminden, çağımızın bilginine kadar önemli olan yaklaşım bilginin nasıl kullanıldığıdır.

Günümüzün en gelişmiş toplumları olarak adlandırılan G8’ler, aynı zamanda bilimsel bilgi üretiminde önde olan ülkeler konumundadır. Oysa ülkelerin ekonomik gücü açısından bakarsak bu sıra bozulur. Bilgi, Mısır-Mezopotamya’da yazıcılarda, Eski Yunan’da filozoflarda, İslamiyetin yayıldığı dönemlerde medreselerde, Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketiyle ise bugünkü Batı’da ön plana çıkmıştır. Çünkü dönemin bilgisini izleyen, içselleştiren toplumlar her zaman lider konumuna gelir. Çağın bilgisini izleyen, toplayan ve kendi diline aktaran toplumlar dünya liderliğine soyunur.

Örneğin bugün dünyadaki ilk yüz üniversitesi arasına Türk üniversitelerinden biri bile giremiyorsa bunun temel nedeni, bilimsel bilginin verimli-planlı kullanılamamasıdır. En gelişmiş üniversitelerimizin kütüphanesindeki kitap sayısı, Batı’nın en küçük üniversitesindeki kitap sayısından azdır.

Sevgili meslektaşlarım,

2012’de; “bilimsel bilgiden sapmayan, hedeflerine ulaşan bir Türkiyeö en büyük beklentimizdir.

Bütün üyelerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımla sağlık ve başarı diliyorum.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.