Kurumsal

Ocak 2015 Mesajı

Değerli Meslektaşlar,

Yeni yılınız kutlu olsun…

Sizlere, karamsarlıktan ve kötülükten uzakta, umutların büyüyüp yeşerdiği; kişisel, mesleki sorun ve engellerin zihinlerimizi köreltmediği bir yıl diliyorum. Aynı zamanda İSMMMO’nun 25’inci yaşına girdiğinin müjdesini de vermek istiyorum.

Türkiye’de yasalara dayalı olarak değişen kural ve uygulamalar uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz meslek alanımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönerge Taslağı ile yapılan düzenlemelerde, 3568 Sayılı Yasa’nın “meslek mensubunun sorumluluğuö ile ilgili temel ilkeleri, etik değerleri ve 25 yıldır var olan mesleki birikimi yok saymaktadır.

Son yaşananlarla ilgili olarak, şube açmak isteyen acentelerin Hazine Müsteşarlığı tarafından üç ayda bir istenilen mali tablolarının onaylanması işleminin, sadece Yeminli Mali Müşavirlere verilmesi kabul edilemez. YMM’lere verilen görevin 3568 Sayılı Kanunla, aslen hem SMMM'lere hem de YMM'lere birlikte verildiği açıktır ve konuyla alakalı SMMM'lere değinilmemesi bir hukuk ihlalidir.

Aynı şekilde kararlılıkla karşı durduğumuz ve yasal yollarla hakkımızı aradığımız Bağımsız Denetim Eğitimleri konusunda; ‘TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitimleri’, KGK tarafından dikkate alınmadığı gibi, benzer bir eğitimi anlaşma sağladığı üniversiteler aracılığıyla yaklaşık 3 bin TL gibi bir bedelle yeniden alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Hukuk kuralları olarak yasalar, yazıyı ilk kullanan Sümerlilerle birlikte uygulama alanına girmiş (İÖ 2350), en bilinen örneği ‘Hammurabi Yasaları’yla da (İÖ 1728-1686)  sonraki devletlere örnek teşkil etmiştir. Hammurabi, yasa maddelerinin önsözünde; “Tanrı korkusu olan ben, Hammurabi’yi, memlekette adaleti tecelli ettirmem için, şikayeti ve kötüyü yok etmem için, kuvvetlinin zayıfı yok etmemesi için, güneş gibi kara başların (insanların) üzerinde yükselmem için, memleketi aydınlatmam için, insanların bedenini hoş etmem için, onların refahı için (Tanrılar) adımı andılarö der. Çağdaş hukukun temellerini oluşturan Hammurabi yasaları gibi önceki Sumer, Akad ve sonraki Asur Yasaları; yaşamın her alanına ilişkin konuyu belirli bir düzende içermektedir. Yasaların amacı da yalnız düzen ve kural değil insan ve mesleklerin refahını sağlamaktır.

Değerli Üyemiz,

Mayıs 2010 yılında başlayan Entelektüel Sermaye Birikimi Platformu Projesi, İSMMMO’nun ev sahipliğine geçmiş ve bu aydan başlayarak eğitimler sürmeye devam edecektir.

Bütün üyelerimize sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazançlı; hak ve hukukun üstünlüğünün her zaman öncelikli olduğu yeni bir yıl diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla.
 
Yahya Arıkan
Başkan
 
 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.