Kurumsal

Ocak 2017 Mesajı

BARIŞIN, DİYALOGUN VE GÜÇLÜ EKONOMİNİN YILI…

Değerli Meslektaşlarım;

Yeni bir yılın verdiği heyecan ve mutluluk ile 2017 yılına girmiş bulunmaktayız. Geride bıraktığımız yılın muhasebesi yapıldığında, sonuçların dünya ve ülkemiz için pek de iç açıcı olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Savaş, terör ve yaşanan kötü olaylar adeta insanlığı ve uygarlığı sorgulatır hale gelmiştir. Tarih boyunca, yaşanan kötü olaylardan en fazla etkilenenler yine çocuklar ve güçsüzler olmuştur. Yaşanan krizlere geçici çareler bulunması ve bütün bunların yanına ekonomik zorluklar da eklenmesiyle durum dünyamız için iyice içinden çıkılamaz hale gelmektedir.

Bunlara rağmen, umutla ve heyecanla 2017 yılını karşıladık. 2017 yılından hepimiz çok şey beklemekteyiz. Barışın ve diyalogun hâkim olduğu, kimsenin vatanını terk etmek zorunda kalmadığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün ilişkileri şekillendirdiği, çocukların yüzlerinin güldüğü, güçsüzlerin korunduğu uygar bir dünya ve ülke dilemekteyim. Bu dileğimin gerçekleşmesi elbette tüm bireylerin aynı amaçlar için çaba sarf etmesi ile mümkündür.

 Muhasebe mesleği için yeni yıl çok şey ifade etmektedir. Eski yılı kapatmak, envanter çıkarmak, giden müşteriler, yeni gelenler, yeni yıl için program yapmak bunlardan bazıları. Mesleğimizin en güzel tarafı, verdiğimiz hizmetten yararlanan kesimin geniş ölçekli olmasıdır. Hizmet verdiğimiz müşterimiz için hazırladığımız veya denetlediğimiz finansal tablolar, beyannameler ve diğer raporlar birçok kesim tarafından kullanılmaktadır. Bu da toplumsal fayda yaratma açısından son derece önemlidir. Ancak; bu kadar özveri ile yapılan çalışmalara, toplum çıkarlarını en fazla gözeten mesleklerden biri olmamıza rağmen hak ettiğimiz maddi ve manevi kazançları elde etmekte zorlanmaktayız.

 Unutulmamalıdır ki; eş zamanlı olarak mesleğin itibarı ve kalitesi arttıkça ve bilgi işlem teknolojileri ilerledikçe, daha çok vergi dairesi kapanacak, kamu kaynakları ve denetimler daha etkin hale gelecek, batık krediler azalacak, şeffaflık artacak, yolsuzluklar azalacak ve böylece ülkemiz daha fazla kalkınacaktır. Mesleğimizin temelini güvenilirlik ve etik ilkelere uyumö un oluşturduğunu hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz.

 Meslek adına bu zamana kadar elde ettiğimiz tüm kazanımları birlikte hareket ederek başardık. Bundan sonra da bütün meslektaşlarımla meslek ortak paydası altında birçok kazanım elde edeceğimize güvenim tamdır.

İSMMMO olarak gerek önceden planladığımız etkinliklerimiz için gerekse meslekte yeni ufuklar açacak etkinlikler için çalışmalarımız hızla sürmektedir. 2017 yılında da önceliğimiz; eğitimlerimiz, angaryalarla mücadele, meslek mensubunun daha kaliteli hizmet vermesi yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Mevcut eğitimlerimiz yanı sıra, bağımsız denetim ve güvenilir işletme danışmanlığıöna yönelik planlamalarımız sürmektedir. Bu yıl tüm paydaşlarımızla iletişimimizi daha da artırıp mesleğimize ve meslektaşımıza sağlanan faydaları yukarılara taşımakta kararlıyız.

Bizler, ülkemize ve toprağımıza bağlılığı her şeyden fazla önemsiyor, er ya da geç ülkemizin güçlü ekonomiye sahip olacağına, demokratik ve insani değerleri ön plana çıkarıp kalkınacağına gönülden inanıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz bunu bize kanıtlamıştır.

Mesleğimizin gelişimi için; mesleğin dünyada ve özellikle ekonomisi gelişmiş ülkelerde ne boyutta olduğunu, eksik ve fazlalarımızı analiz etmekteyiz. Ülkemizde de mesleğimizin yakın gelecekte hak ettiği yere geleceğine eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılının dünyada ve ülkemizde huzur, barış, sağlık ve mutluluk içinde geçmesini, meslektaşlarımız için her bakımdan harika bir yıl olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR
Başkan

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.