Kurumsal

Ocak 2019 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

   Yeni bir yıla girerken aynı zamanda Oda Yönetimi olarak üç yıllık görev süremizin de sonuna geliyoruz. Yeni yıla girmeden son üç yılın değerlendirmesini yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum.

   İçinde yaşadığımız dünya açısından dönüp son üç yıla baktığımızda maalesef büyük orta doğu projesi çerçevesinde Orta Doğu'da savaş devam ediyor. Akan kan bir türlü durmadı ve barış sağlanamadı. Başta Myanmar' da Arakan' lara karşı başlatılan katliam devam ediyor ve dünya bunu seyrediyor. Aynı şekilde Afrika ülkelerindeki katliamlar devam ediyor. Terör eylemleri başta Afganistan olmak üzere hızını kaybetmedi. Dileğimiz yeni yılda Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi Cihanda Sulhun ve barışın sağlanmasıdır. Ülkemizde dönüp son üç yıla baktığımızda bir anayasa değişikliği referandumu, bir genel seçim bir de cumhurbaşkanlığı seçimini geride bıraktık. Terör eylemleri sona erdi rahat bir nefes aldık. Özellikle 2018 yılında kurların yükselmesiyle ciddi bir ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldık. 2016 yılının haziranında darbe girişimini başarı ile savuşturduk, Demokrasi ve Cumhuriyete bir kez daha sahip çıktık.

   Dünyadaki ekonomik gelişmelerden ve içinde bulunduğumuz coğrafi koşullardan kaynaklanan huzur ve ülke güvenliğine yönelik operasyonlar nedeniyle ekonomik sorunlarımızı tam anlamıyla çözemedik. Dileğimiz 2019 yılında ülkemiz ve ülkemizin etrafında da barışın ve huzurun sağlanarak ekonomimizin sorunlarının çözülmesi ve refah düzeyimizin hak ettiği noktaya gelmesidir.

   Özellikle, dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerden mesleğimizin ve meslektaşlarımızın doğrudan etkilenmemesi mümkün değildir. Teknolojik gelişmeler bir taraftan yeni fırsatlar ve işlerimizde kolaylık sağlarken, diğer taraftan özellikle kamu da entegrasyonun ve bilgi akışının sağlanamaması nedeniyle meslek mensuplarımıza yeni yükler getirmektedir. Mesleğin şekli değişmekte, özellikle yıllardır serbest olarak çalışan ve ağırlıklı olarak defter tutma ve beyanname hazırlama işi yapan meslek mensuplarımızın ve bürolarımızın işleri doğrudan etkilenmekte, meslek müşavirlik, danışmanlık, raporlama ve uzmanlık alanlarına doğru gitmektedir. Mesleğin yeni şekli meslektaşları bireysel olarak değil, birlikte çalışmaya zorlamaktadır. Yoğun bir üç yılı geride bırakıyoruz. Bu çalışma döneminde uzmanlık alanlarından kaynaklanan ve özellik arz eden bilirkişilik, uzlaştırıcılık, konkordato, zorunlu KGK eğitimlerini başarı ile tamamladık. 2019 yılında ise zorunlu eğitimlerimizi hep birlikte başlatıyoruz. Zorunlu eğitimlerimizin özellikle haksız rekabet ve tahsilat problemi gibi sorunların çözümüne ciddi katkıda bulunacağına inanıyoruz. Özellikle fiilen bürosunun başında olmayıp bu eğitimlere katılmayan meslek mensuplarının mesleki çalışmalarını sürdürme olanakları görünmüyor. Diğer taraftan zorunlu eğitimleri mesleki bilgilerimizin tekrarlanması, mesleki kalitemizin yükseltilmesi ve mesleki sorunlarımızın konuşulması çerçevesinde bir fırsat olarak görüyoruz. Daha önce de yazılı olarak beyan ettiğimiz gibi bizim büroculuk faaliyetimiz uzmanlık alanlarından kaynaklanan yeni bir faaliyet alanı değildir. Üyelerinden aidat alan ve ekonomik durumu müsait olan Odalarımızın bu eğitimleri ücretsiz olarak yapması temel görevidir.

   Üç yıla yaklaşan bu süreçte, bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Odamızın tüm Kurul üyelerine, ilçe temsilcilerine ve temsilci yardımcılarına, Oda Eğitmenlerimize, Oda Çalışma Komitelerinde görev yapanlara, Değerli Oda çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim. Diğer taraftan birlikte çalıştığımız TÜRMOB Kurullarına, SMMM ve YMM Odalarında görev yapan Oda Başkanları ve Kurul Üyelerine, paydaşlarımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, birlikte olduğumuz Mesleki Sivil Toplum Örgütlerine, Akademik Meslek Odalarına emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz ise Ülkesine, Odasına, mesleğine, meslektaşına sahip çıkan, her türlü çalışmamızda bizi yalnız bırakmayan ve katkı sunan siz değerli meslektaşlarımadır.

Bu duygularla yeni yılınızı kutlar, yeni yılda sizlere sağlık, sevdikleriniz ile birlikte huzur ve barış içinde bir ülke ve dünya dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.