Kurumsal

Şubat 2012 Mesajı

Değerli meslektaşlarım;

Kış etkisini Ocak ayında iyice hissettirdi.  Zorlukları olsa da, toprağın suya doyacağı, baraj ve nehirlerin dolacağı bir durumun artısı daha önemlidir. Çünkü bu bir "denge"dir. Denge bir insanın ya da bir nesnenin devrilmeden durma hâlidir.  "Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar" ne kadar sağlanmışsa sonuç da o kadar pozitif olur.

Bu denge formülü; günlük yaşamda,  ekonomide, mesleki çalışma alanlarımızda ve benzeri bir çok alanda da işler.

Katılımcı bir yapı kurmak denge konusunda işin anahtarıdır. Örneğin Türkiye ekonominin zayıf halkası cari açık konusunda bile, siyasi iktidar, muhalefet, kamu, özel kurum/ kuruluşları ve sivil örgütleri ile oluşturulacak bir çok seslilikte denge kurulup başarı sağlanabilir.

Oysa Türkiye’deki durum ne yazık ki olması gereken bir düzlemde gelişmiyor.

Tabii ki bunun bir çok nedeni var. Ülkelerin kalkınmaları, ekonomik yönden güçlü olmalarını tetikleyen "Araştırma ve Geliştirme"ye kısaca Ar-Ge’ye yeteri kadar ayrılmayan pay bunun nedenlerinden biridir.

33 OECD ülkesinin gayri safi milli hasılalarındaki Ar-Ge payı sıralamasında Türkiye yüzde 1’i bulmayan bir oranla sondan beşinci sıradadır. Dünyanın en büyük 15’inci ekonomisi diye övünülürken Ar-Ge’ye ayrılan payda OECD ülkeleri içinde 29’uncu sırada yer alınıyorsa yukarıda bahsettiğimiz "denge" konusunda sıkıntı var demektir.

Ar-Ge; "bilimsel bilgi birikimini artırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve elde edilen bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı" biçiminde tanımlanır. Ar-Ge’nin temel amacı, yeni ürün geliştirmek, üretimde kalite artışı ile maliyetlerin düşmesini sağlamak ve bunun sayesinde ekonomik ve toplumsal yarar elde etmektir.

Değerli meslektaşlarım;

Ar-Ge’nin önemine vurgu yapmamız boşuna değildir.

30 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılacak "Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu" konulu toplantımız, Oda’mızın Ar-Ge konusundaki yaklaşımını daha ayrıntılı açıklamak için iyi bir fırsat olacak.

Özetle; meslek ve ülke adına sağlıklı kararların alındığı, kendi aklı ve üretimini öne geçiren bir Türkiye için Ar-Ge’ye devam.

Saygılarımla...

Yahya Arıkan
Başkan

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.