Kurumsal

Şubat 2015

Değerli Meslektaşlar;

İ.Ö. 3100 yılında Sümerli muhasebeciler, ilk kez, dönemin pul paralarına gerçek sayıları, "yani her hangi bir birimin birlik, ikilik, üçlük gibi kavramlarını sembolize eden işaretleri" eklerler. Bu sembolize işaretler zamanla yazının da ortaya çıkmasına yol açacak, tarihin başlangıcı gibi bir dönüşümü oluşturacaktır.

İ.Ö. 4000-2000 yılları arasında yaşamış olan Sümerliler, kendilerinden sonraki hemen bütün Mezopotamya kültürlerini etkilemekle kalmamış; özellikle de hukuk anlamında Hitit ve Elam ülkelerinin yanı sıra tek tanrılı dinleri de derinden etkilemiştir. Sümerlileri 2000 yıl yaşatan yapının temelinde bir muhasebeci ordusunun yer aldığını belirtilmek isterim. TÜBİTAK’ın popüler bilim kitapları arasında çıkan Clifford D. Conner’ın Halkın Bilim Tarihi (2012) adlı kitabı, bu konuları ayrıntılarıyla açıklıyor.

Böylesine köklü, beş bin yıl geriye giden ve yazı öncesine uzanan, toplumların sosyal refah payını yükselten bir mesleğin elemanı olmak her meslek mensubu için bir gurur kaynağıdır. Beş bin yıl önce yaşayan meslek öncüllerimizin başlattığı mesleki çalışmalar; toplumların sosyo-ekonomik, kültürel koşullarına uygun duruma dönüşerek günümüze kadar gelmiştir. İSMMMO’da bu şekliyle beslenerek bu konuda öncülüğünü sürdürmektedir. 

Sevgili Dostlar,

Mesleğimizin en kayda değer yanlarından birisi de, içinde bulunduğu toplumun ekonomik koşullarını her alanlarda daha iyi duruma getirmek üstüne kurulu olmasıdır. Vergiden, kayıt dışı ekonomiye kadar birçok konuda eşitlik ilkesi ve etik kurallara bağlı hareket edilir. Bu konuda bugünün sağlamlığı yarının garantisi anlamı taşır. Dolayısıyla, bir yasa on yılda onlarca kez değişmemelidir. İSMMMO’nun tarihi, ülke ekonomisine gölge düşürecek hiç bir siyasal yaklaşıma olumlu tavır göstermemiş, dik duruşunu nedenleriyle her zaman ortaya koymuştur ve tutumunu sonuna kadar da sürdürecektir.

İSMMMO aydınlanmacı, akılcı, yeniliğe açık tutumuyla çağının gereklerini kavramış, meslek mensupları ile ülke gereksinimlerini öncelikli olarak ön plana çıkaran, bunun için çabalarını sürdüren başarılı bir kuruma dönüşmüştür. Örneğin İSMMMO, yıllardır meslekte kangrene dönüşmüş olan haksız rekabetle mücadele ile ilgili olarak aldığı meslek kararları ve uygulamaya soktuğu pratik yazılım ile sorunların üstesinden gelebilmektedir. 

1970’lerde bilgisayarlar yeni yeni geliştirilirken, dönemin şartlarına ve teknolojik yetersizliğine vurgu yapmak adına bir slogan kullanılıyordu: "Gerçekçi ol, imkansızı iste!" İşte günümüz koşullarına göre bu slogandan yola çıkararak söylemek gerekirse; İSMMMO'nun gerçekleştirdiği de tam olarak zorlukları imkanlı hale getirmektir.

Bilgi teknolojilerini donanım ve yazılımlarıyla tanıyarak olanaklarını üyeleri için geliştiren İSMMMO; hemen her gün değişebilen kural, karar ve yasaları doğru ve sağlıklı biçimde uygulayabilmek için de seminer, panel, konferans ve sempozyumlar, toplantılar gerçekleştirerek yayınlar yayınlamaktadır. Çünkü muhasebecilik güncel, doğru ve gerçekçi bilgiye bağlı olarak yapılabilir. Bu gerekli bilgiyi derleyip, düzenleyip, hizmete sunan İSMMMO, bütün üyelerine en doğru ve güncel olanı sunmaktadır.

Yeni yılın bu ikinci ayında başarı ve güzelliklerle dolu günler yaşamanızı diliyor, 14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

 
Dr.Yahya Arıkan
Başkan
 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.