Kurumsal

Şubat 2017 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

    Şubat ayının ilk günlerinde, sizlerin de takip ettiği gibi büyük katılımla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ile birlikte İstanbul’un birçok ilçesinde eğitim seminerlerimizi yoğunlaştırdık. Hafta içi seminerlere katılım sağlamda zorluk çeken meslektaşlarımız için hafta sonları eğitimlerimize ayrıca devam etmekteyiz.

    Yılın ilk ayları mesleğimiz için çok önemlidir. Bu aylar, mesleki yoğunluk ve dönem sonu işlemleri dışında bizler için çok fazla önem arz eden yeni yıl hizmet ücretlerimizi konuştuğumuz, sözleşmelerimizi yaptığımız bir dönemdir aynı zamanda.

    Bu dönem için meslek camiamızın beklentileri arasındaki en önemli konulardan birisi de ücret tarifesidir. Artık herkes tarafından bilinen bir gerçek ise, her yıl mali idarenin belirlediği asgari ücret tarifesinin bizleri tatmin etmemesidir. Öyle ki, muhasebe mesleğini adına tüm taraflar için bir haksızlık ve adil olmayan durum mevcuttur.

    Yaptığımız analizlerden gördüğümüz; bağımsız muhasebe bürolarında mesleği icra eden meslektaşlarımın hizmet üretiminden mali idare büyük oranda yararlanırken hizmet bedelini müşterilere ödetmektedir. Elbette bizim için kamusal çıkar önceliklidir ancak müşterilerimiz kendilerine değer ve fayda yaratmayan hizmetlerin bedelini ödemekten mutluluk duymamaktadırlar.

    Bunun yanı sıra her gün artan iş yükü, doldurulması gereken beyan ve formlar ile alınan ücretler meslek mensubunun emeğini karşılamamaktadır. Çünkü ortada “defter tutmaö olarak ifade edilen ve neredeyse her hizmeti kapsayan bir çalışma ortamı oluşmaktadır. Defter tutmak; mali idareye beyannameleri vermek, yasal defterleri muhasebe usul ve ilkeleri ile yasal mevzuata uygun şekilde tutmaktan ibarettir.

    SGK işlemleri, bordrolama, cari hesap mutabakatları, vergi ve sosyal güvenlik danışmanlığı, iş hukukunun mali yönü, genel kurul yapmak ve ticaret sicil işlemleri, iş kur danışmanlığı, KOSGEB danışmanlığı, istatistik formlarının doldurulması ayrı birer danışmanlık konusudur. Gelişmiş ülkelerde muhasebe işleri ile uğraşanların en büyük gelirleri danışmanlık faaliyetlerindendir. Çünkü müşteriye doğrudan bir fayda sağlanır ve müşteri elde ettiği faydanın bedelini ödemektedir. Dolayısıyla artık defter tutma hizmeti yerine faaliyet ve zamana dayalı ücret tarifesine geçme zamanı gelmiştir.

    Denetim faaliyeti gösteren meslek mensuplarımızda ise sorunlar temelde aynı ancak özelde tür değiştirmektedir. Bağımsız denetim ile ilgili hizmet ücretinde yapılan haksız rekabet bu sorunların başında gelmektedir. Bağımsız denetim hizmet ücretinin kontrolü ve denetimi yani gözetimi yapılmadığından, sadece yapmış olmak için yapılan ve hatta verilen hizmetlerin yanında promosyon olarak teklif edilen bir iş kolu olmaya zorlanmaktadır.

    Biz mesleğimizin saygınlığını korumak için gerekenleri yapmaya hazırız. Hâlbuki ücret tarifesinde bağımsız denetimin meslek mensupları için saat ücreti ve asgari denetim saati uygulaması bulunmaktadır. Yapılması gereken sadece kontroldür. Ayrıca KAYİK olarak ifade edilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar listesi bir an önce yayınlanmalıdır. Çünkü yayınlanmadığı sürece, kurumsal hizmet vermek üzere organize olmuş meslek mensuplarımız aleyhine haksız rekabet doğmaktadır. Bağımsız denetime tabi olma sınırları AB’ye uyumlu hale getirilmelidir.

    Tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olmalıdır. Özellikle Anonim şirketler ve kooperatiflerin şu an denetime tabi olmaması ekonomimiz için büyük risktir. Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı tüm muhasebe kamuoyu tarafından tekrar tartışılarak sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. AB, dünya uygulamaları ve ülkelerdeki bu konuda yapılan çalışma ile tartışmalar bizler için de yol gösterici olabilir.

    Bir iş akdi ile bağımlı çalışan meslek mensuplarımız için de sorun, büyük bir kısmından sadece muhasebe konusunda işletmede yararlanılmasıdır. Hâlbuki işletme danışmanlığı, iç denetim, maliyet ve yönetim muhasebesi, finansman konuları da kendisini bilgi ve tecrübe ile donatmış meslek mensuplarımızın işleridir.

    Biz İSMMMO olarak tüm bu sorunların tanımlamasını yapıyor, analiz ediyor, çözüm yolları üretiyor ve TÜRMOB ile paylaşarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek çözümlemeye çalışıyoruz. Bizlerin yapabileceklerini yapmak en kolayıdır. Bu konuda en büyük gücümüz TESMER ve İSMMMO Akademi’miz bünyesinde mevcut ve yeni planlanan eğitimlerimizdir.

    Sorunların çözümü için, meslek paydasında ortak hareket ettiğimiz kamunun sıkıntılara bir an önce cevap vermesi gerekmekte ve siz meslektaşlarımızın desteğini ile meslek mücadelemizde kararlı bir yol almayı hedeflemekteyiz.

    Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir ayın sizlerle olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMİR
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.