Kurumsal

Temmuz 2012 Mesajı

Değerli Meslektaşlar;

Bir yılın yorgunluğunu üstümüzden atacağımız Mali Tatil başlıyor.

Meslektaşlarımın önemseyeceği bir toplantımız 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’inde "1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçümlenmesi ve Raporlanması Sempozyumu" başlığı altında yapılacak. İSMMMO koordinatörlüğünde tasarlanan proje İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Uluslararası boyutta tasarlanan "1. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçümlenmesi ve Raporlanması Sempozyumu"nun amaçları şöyle:

  • Toplumumuzda çok fazla öne çıkmayan bir konu olarak entelektüel sermayenin önemi konusunda farkındalık yaratmak.
  • Mali  müşavirlik hizmet sektörünün bilgi ve teknoloji odaklı hizmet üretmesini sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarını ve ortak kullanım alanlarını geliştirmek ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlamak.
  • Çeşitli sektörlere özgü entelektüel sermaye uygulamalarını ulusal ve uluslararası boyutta ele almak.
  • İleri bilgi teknolojilerine dayalı entelektüel sermaye ölçme ve raporlama yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak.
  • Entellektüel Sermaye Geliştirme konusunda bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite- iş dünyası- kamu kesimi arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek.

Entelektüel sermaye kavramı ilk kez 1960'lı yıllarda bilgisayar teknolojinin emekleme dönemlerinde kullanılmıştır. Bir şirket sermaye olarak, maddi ve fiziksel varlığı ile değerlendirilir. Bilginin temel ana madde olarak değerlendirildiği günümüzde, hemen her şirket için bilgi; o şirketin "fiziksel" sermayesi yanında şirketin gelişip büyümesine katkı sağlayan "entelektüel" sermayesini de değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Entelektüel sermaye iki temel üstünde açıklanabilir: Bunlardan birincisi "açık bilgi" olarak adlandırılan, herkesin aradığında erişilebileceği "bilgi merkezi"nde bulunabilen, değişik ortamlarda üretilmiş bilgidir. İkinci "kapalı bilgi" ise, şirket çalışanlarının üretime katkı sağlayan zihinlerindeki bilgidir. Soyut olan bu bilgi, şirketin üretimine yenilik, farklılık, üstünlük kazandırır. Kuşkusuz "kapalı bilgi"nin şirket üretimine yansıması, yansıyan bilginin sağlıklı ve doğru olarak değerlendirilmesi, en önemlisi de çalışanların işyerlerine ilişkin zihinlerinde düşünüp tasarladıklarını ifade edecekleri olanak ve ortamın uygun olması ve uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gereklidir.

Değerli meslektaşlar;

Her insan biriciktir. Kişiliğin tanımında görüleceği gibi her insan kendine özgü yanıyla, kendine özgü düşünceleriyle bağımsız bir bireydir. Bu kendine özgülüğün bakışını, düşüncelerini değerlendirebilmektir entelektüel sermaye.

İnsanın kendisi olmasını engelleyen bütün karalama, yalan ve küçük hesaplara karşı birlikte durmayı öneriyor; tıpkı bizim yıllardır yaptığımız gibi.

Hepinize sağlık, mutluluk dolu bir Mali Tatil diliyorum.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.