Medya Merkezi

2001 YILI BASIN BÜLTENLERİ

27 Aralık 2001 :
"Vergi iadesinin kalktığı gün, 'Kayıt Dışından Beslenenlerin Bayram Günü' ilan edilsin"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, ücretlilere uygulanan vergi iadesinin, Uluslar arası Para Fonu'nun (IMF) talepleri doğrultusunda kaldırılması için Maliye'nin Başbakan Bülent Ecevit'e öneride bulunduğu hatırlatarak, "Şimdiden sayın Başbakan Bülent Ecevit'i uyarıyorum. Vergi sisteminin son oto kontrol unsuru da kaldırılırsa katrilyonlarca liralık Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi kaybı ortaya çıkar. Bütçenin her kalemi üstünde titizlikle durarak gelir ve gider hesabı yapan IMF'nin, vergi iadesinin kaldırılması sonucu karşılaşılacak bu kadar büyük gelir kaybını görememesini de bir türlü anlayamıyoruz. IMF'nin istediği yapılırsa, milli gelirin yüzde 45'ine ulaşan kayıt dışı ekonominin boyutları daha da büyüyecektir. Kayıt dışından beslenenler bayram edecektir. Eğer bu konuda ısrar edilirse, biz de, vergi iadesinin kaldırılacağı günün kayıt dışından beslenenlerin bayram günü ilan edilmesini öneriyoruz" dedi.

5 Aralık 2001 :
Asgari ücretli, 2001 yılı için 66 milyon TL vergi iadesi alacak


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, vergi iadesi belgelerinin en geç 20 Ocak 2002 tarihine kadar ilgili kuruma verilmesi gerektiğini hatırlattı. Yahya Arıkan, hesaplamalara göre, asgari ücret alan bir kişinin 2001 yılı için toplam 66.3 milyon TL ve ayda ortalama net 400 milyon TL alan bir kişinin de 386 milyon TL vergi iadesi alacağını açıkladı.
Yahya Arıkan, kısa süre önce Uluslar arası Para Fonu'nun (IMF), ekonomik önlemler kapsamında vergi iadesinin kaldırılmasını istediğini hatırlatarak, "IMF nedense vergi iadesinin kaldırılması talebini sık sık gündeme getiriyor. Biz ise her fırsatta vergi iadesinin kapsamı genişletilerek sürmesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü, vergi sisteminde vergi iadesi dışında hiçbir oto kontrol sistemi kalmamıştır. Mali idare, vergide oto kontrolu arttırmak için vergi iadesi belgelerinin kapsamını genişletmeli, her türlü belgenin geçerli olmasını sağlamalıdır" dedi.

30 Kasım 2001 :
Yahya Arıkan, Vergi Raporu 2001'i açıkladı


Bu rapor, Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük ekonomik sorununu yaşayan Türkiye'nin yeniden ekonomik canlılığa kavuşması, fabrika bacalarının tütmesi, işyerlerinin açık olması ve işsiz kalan milyonların yeniden işbaşı yapabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) olarak defalarca vurguladığımız ve vurgulamaya devam edeceğimiz önemli bir nokta vardır. Türkiye ekonomisinin içine saplandığı bu bataklıktan çıkmasının yolu, IMF ya da Dünya Bankası'ndan milyarlarca dolar borç alması değil, ülke içi kaynaklarına dönerek adaletli ve yaygın bir vergi sistemini oturtmasından geçer. Nedense, koskoca bir ülkenin tüm politikacıları, ekonomistleri, yazarları, aylardan bu yana, sadece dışarıdan sağlanacak borç miktarına odaklanmıştır. Bugünkü bunalımın birinci nedeni dağ gibi biriken iç ve dış borçlar değil midir? Alınacak yeni borçlar, kısa sürelik ihtiyacımızı giderse de ileride yine ödeme sorunu olarak karşımıza gelmeyecek midir? Çözümün, durmadan yeni borçlar almak olmadığını, Türkiye'yi seven herkese bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Dünya üzerindeki her devletin asıl gelir kaynağı, vatandaşlarından, şirketlerinden aldığı vergilerdir. Türkiye'de ise önümüzdeki yıl alınacak vergi tutarı, borçların faizlerini bile ödemeye yetmeyecektir. İçinde büyük yanlışlıkları barındıran vergi sistemi değiştirilip, yeni önlemler alınmadıkça önümüzdeki yılların çok aydınlık olacağını söyleyemeyiz. İSMMMO olarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir stand-by anlaşması planlarının yapıldığı bugünlerde, belli başlı vergiler ile kayıt dışı ekonomi ve istihdam açısından ülkemizin geleceğini kurtarmak için neler yapılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Önerilerimizin gerçekleşmesi halinde, 2001 yılının bir kabus gibi geride kalacağını, ilerideki yıllarda yeni IMF anlaşmalarına gerek kalmadan Türkiye'nin kendi gücü ile şahlanarak ileriye koşacağını düşünüyoruz.

25 Ekim 2001 :
"Ülkeyi, IMF'den borç alarak değil vergi reformu yaparak kurtarabiliriz"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye ekonomisinin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) alınacak birkaç milyar dolarla değil, iyi bir vergi reformu yapılarak ve kayıt dışı ile mücadele edilerek düze çıkabileceğini söyledi. Bugünkü borç çıkmazının gerçek nedeninin, vergi reformunun gereklerinin yerine getirilmemesi olduğunu belirten Arıkan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Devletlerin asıl gelir kaynağı, vatandaşından adaletli biçimde alacağı vergilerdir. Milli gelirin yarısına ulaşan kayıt dışına dokunmayarak toplanan vergiler ise bugün olduğu gibi faizlere bile yetmez. Bizim açımızdan bu dev sorunun çözümü çok açık ve kolaydır. Kayıt dışı ile kararlı bir mücadele ve gerekli vergi mevzuatı düzenlemeleri, birkaç yıl içinde Türkiye ekonomisini rahatlatır. On binlerce kişilik muhasebeci ve mali müşavir ordusu, Hükümete ve Mali İdareye her zaman yardıma hazırdır.

16 Ekim 2001 :
İSMMMO vergi sisteminin anayasasını açıkladı


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, TBMM'nde yapılan ve dün bir madde dışında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan Anayasa değişikliklerini yerinde bulduklarını belirterek, "Şimdi de sıra, Türkiye'yi kriz ortamından çıkarmaya yarayacak olan vergi mevzuatı değişikliklerini yapmak, bir anlamda vergi sisteminde de yeni bir anayasa oluşturmaktır" dedi.
Yahya Arıkan, reel sektörü canlandırmak için Hükümet ile iş dünyası arasında sürdürülen zirve toplantılarının yararına değinerek, vergi sisteminde gerçekleştirilecek düzenlemelerin de öncelikle üretim ve istihdamı teşvik edici nitelikte, hukukun üstünlüğünü gözeten ve toplumsal uzlaşmaya dayalı değişiklikler olması gerektiğini anlattı.

21 Eylül 2001 :
"Kayıt dışı ekonomi IMF'yi rahatsız etmiyor mu"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'deki temasları sırasında, geçen yıl olduğu gibi yine ücretlilere yapılan vergi iadesinin kaldırılması önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, "Ekonomiyi her yönüyle düzeltmek iddiasında olan IMF'nin kayıt dışı ekonomiyi görmezlikten gelmesini bir türlü anlayamıyoruz. Vergi iadesinin kalkması kayıt dışının işine yarar. Milli gelirin yüzde 50'sine geldiği vurgulanan Türkiye'deki kayıt dışı ekonomi IMF'yi rahatsız etmiyor mu? Türkiye ekonomisini her yönüyle didik didik eden IMF, ülkemizde korkunç boyutlardaki kayıt dışı ekonomiden rahatsız değil midir? Kayıt dışı ekonomi IMF'nin gündemine ne zaman gelecektir?" diye sordu.

19 Eylül 2001 :
"Kayıt dışı ile mücadele terörle mücadele kadar önemlidir"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, kayıt dışı ekonominin olağanüstü büyüdüğünü belirterek, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, şu sıralarda gündemde olan terörle mücadele kadar önemlidir" dedi. Yahya Arıkan, ABD, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerde yüzde 10'un altında olan kayıt dışı ekonominin, Türkiye'de yüzde 50'ye ulaştığını, bunun da 100 milyar dolarlık kayıt dışı ekonomi anlamına geldiğini vurguladı ve konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ekonomiyi kayıt altına almak, Türkiye'nin birinci sorunudur. Son 20 yıllık sürede, iktidara gelen tüm Başbakanlar ve Maliye Bakanları, bu sorunun varlığına işaret ederek önlem almanın gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Ancak, hiçbirisi de ciddi adımlar atmadan iktidarlarını sürdürmüşlerdir. Şu andaki koşullar, aslında kayıt dışı ekonomi ile mücadele için en uygun zamandır."

12 Eylül 2001
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan:

"Suçsuz insanları katleden kanlı terörü lanetliyoruz"

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen saldırıları kınadı ve “Suçsuz insanları katleden kanlı terörü nefretle lanetliyoruz dedi. Arıkan, bu saldırıların, ABD’nin dünya politikalarını gözden geçirmesine neden olmasını diledi.

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’ye ve dünyaya yönelik yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu görüşlere yer verdi:

“11 Eylül Salı günü, tüm dünya bir dehşeti televizyondan naklen izledi. Dünyanın en yüksek binalarına ve diğer pek çok binaya uçaklarla ve bombalarla yapılan saldırılarda kesin rakam şu anda belli olmamasına rağmen binlerce kişinin öldüğüne kesin gözüyle bakılıyor

Saldırganlarla ilgili çok değişik tahminler yapılıyor ve şu ana kadar kesin bir kanıt ortaya çıkarılamadı. ABD’nin içinden veya dünyanın neresinden olursa olsun, böyle bir saldırıyı düzenleyenlerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Teröre binlerce insanını kurban vermiş bir ülkenin insanları olarak bizler, terörle hiçbir sonuç alınamayacağını, suçsuz insanların ölmesi ve büyük trajedilerin yaşanmasından öteye etkisinin olmayacağını iyi biliyoruz. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki bu eylemleri, aynı acıları hatırlayarak nefretle lanetliyoruz

Öte yandan, bu büyük eylemlerin, ABD Yönetiminin uluslararası politikaları açısından da bir dönüm noktası, bir ders olması umudunu taşıyoruz. Dünyanın jandarması kimliği ile kimi uluslara ve ülkelere karşı anlaşılmaz, katı tutum takınan, askeri saldırılarda bulunan ABD’nin aynı tutumunu sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde yine suçsuz insanların zarar göreceği eylemlerle karşılaşacağımız endişesini de taşıyoruz."

10 Eylül 2001 :
"Vergi Numarası Sistemi Ek Önlemlerle Desteklenmelidir"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, 1 Eylül'den itibaren kullanımı yaygınlaştırılan Vergi Kimlik Numarası'nın, Türkiye'nin kayıt dışı ekonomi ile yapması gereken mücadelenin önemli bir aşaması olduğunu belirterek, "Bu açıdan vergi numarası uygulamasının arkasındayız. Ama iyi sonuç alabilmek için ivedilikle ek önlemlerle desteklenmesi gerekir" dedi. İSMMMO Başkanı Arıkan, vergi kimlik numarasının korkutucu olmaması için, adının, örneğin "vatandaşlık numarası" olarak değiştirilmesini ve kişilerle ilgili sosyal güvenlik ve nüfus bilgileri dahil tüm bilgilerin bu kimlik numarası içine katılmasının çok yararlı olacağını vurguladı.

7 Eylül 2001 :
"30 Ağustos İdari Tatili'nin yarattığı sıkıntı çözümlenmeli"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilan edilen idari tatilin onbinlerce mükellefi sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Maliye'ye ve SSK'ya borcunu ödeyemeyenler için 10 günlük ek süre verilmelidir" dedi. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 31 Ağustos Cuma gününün Bakanlar Kurulu'nca idari tatil sayıldığını hatırlatarak, Türkiye çapında işini ayın son gününe bırakan çok sayıda mükellefin, sürpriz biçimde karşılarına çıkan bu tatil dolayısıyla zor duruma düştüklerini belirtti. Mükellefin, hükümetin kararı ile yüksek oranlarda ceza faizi ödemek durumunda kaldığını vurguladı.

7 Ağustos 2001 :
"Bağ-Kur borç taksitlendirmesinde mükelleften ayrıca haraç isteniyor"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Bağ-Kur'un, prim borcu olanlara tanıdığı taksitle ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen her mükelleften 5 milyon liralık bir kitap alınmasını şart koştuğunu belirterek bundan hemen vazgeçilmesini istedi. Arıkan,
"Vergiler ve SSK primlerinden sonra Bağ-Kur prim borçları için de ödeme kolaylığı kararı çıkarılması, daha önce de vurguladığımız gibi çok yerinde olmuştur. Ancak, bu olanaktan yararlanmak için Bağ-Kur il müdürlüklerine gidenler, hoş olmayan bir uygulama ile karşılaşmışlardır. Her mükelleften 5 milyon TL karşılığında "Otomasyon" adlı bir kitabı almaları istenmiş, bunu almayanların borç taksitlendirmesinden yararlanamayacağı açıklanmıştır. Görevliler, bu konudaki talimatı Bağ-Kur Genel Müdürü'nden aldıklarını söylemişlerdir. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunuyoruz. Binlerce mükellefin tepkisine neden olan böylesi haksız ve mesnetsiz bir uygulamadan hemen vazgeçilmelidir" dedi.

30 Temmuz 2001 :
"Hükümet, vergi ve sigortasını ödemek isteyene zorluk çıkarmasın"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrı yaparak, "Hükümet vergi ve sigorta prim borcunu ödemek isteyenlere zorluk çıkarmamalıdır" dedi.
İSMMMO Başkanı Arıkan, Maliye'nin başlattığı vergi borçlarına ödeme kolaylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun aynen sürdürdüğü prim borçlarına ödeme kolaylığı uygulamalarında sorunlar yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"Taksitlerinde sorun olan mükelleflerimiz borçlarını ödemek için gittiklerinde, aksamadan dolayı eski programın uygulanamayacağı, geçerli faizler üzerinden gecikme zammı ödenmesi gerektiği söylenmektedir. İyi başlayan ve olumlu yönüyle herkesin desteklediği bu programın güzel sonuçlandırılabilmesi ve hedeflenen tahsilatın yapılabilmesi için Hükümete, özellikle de Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına görevler düşmektedir. Her iki bakanlık, vergi ödeme kolaylığı için başvuru yapanların, taksitlerde aksama olsa da aynı koşullarla ödeme yapabilmesine olanak sağlamalı, kendisinin dışındaki gelişmelerden olumsuz etkilenen iyi niyetli mükellefin borcunu ödemesinin önüne zorluk çıkarmamalıdır."

27 Temmuz 2001 :
"Maliye, Damga Vergisi'ni düşürürken münfesih şirketler sorununu da çözmeliydi"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Maliye'nin, Damga Vergisi'ni şirket kuruluşlarında azaltmasının ve sermaye artırımlarında kaldırmasının çok isabetli olduğunu, ancak, bu sırada, sermaye artıramadığı için münfesih durumda olan on binlerce şirketin otomatik olarak kapanması kararının da alınması gerektiğini söyledi. İSMMMO Başkanı Arıkan, 3 Temmuz'daki Resmi Gazete'de yayınlanan ve bazı kanun hükmünde kararnamelerle Damga Vergisi'nde değişiklik yapan kanun hükümlerinin piyasalar açısından olumlu olduğunu belirterek , "Yeni düzenlemeye göre, bundan sonra anonim, eshamlı komandit ve limited şirket sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı binde 5 olarak hesaplanacak ve hesaplanan Damga Vergisi 13 milyar lirayı geçmeyecektir. Mali idarenin bu kararları çok isabetli olmuştur.
Öte yandan, konuyla ilgili bir başka noktaya da değinmek zorundayız. Sermaye artırımları konusu, bize, 1989 yılında sermayelerini artıramadıkları için münfesih duruma düşen anonim ve limited şirketleri hatırlatmaktadır. Bilindiği gibi bu tarihte anonim şirketler sermayelerini 5 milyar TL'ye, limited şirketler de sermayelerini 500 milyon TL'ye çıkarmakla yükümlüydüler. On binlerce şirket bunu yapamadı ve münfesih sayıldı.
Hiçbir ekonomik aktivitesi olmayan bu şirketlerin sayısının Türkiye çapında 50 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor. Bu şirketler vergi dairelerini ve ticaret odalarını boş yere meşgul ediyor, zaten yetersiz olan işgücü, bunlara boşuna çok zaman harcıyor.
Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, çok hızlı biçimde bir araya gelerek kangren olmuş bu soruna çözüm bulmalıdır. En uygun çözüm de, bu şirketlerin, 31 Aralık 1998 tarihinden itibaren otomatik olarak tasfiye edilmiş sayılmalarıdır" dedi.

27 Haziran 2001 : SSK ödeme kolaylığında ilk taksit Temmuz sonuna ertelensin

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim ödemelerinde ilk taksitin, SSK'nın bilgisayar sistemlerinin yetersizliği dolayısıyla Temmuz ayı sonuna ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Yahya Arıkan, kısa bir süre önce, mükelleften gelen talep doğrultusunda, SSK yönetiminin de biriken borçlara yönelik bir ödeme kolaylığı getirdiğini hatırlatarak, "SSK'nın tanıdığı bu olanaktan yararlanmak için on binlerce mükellef başvuruda bulundu. Bilindiği gibi, başvurular Mayıs ayı sonunda bitti. İlk taksidin de Haziran ayı sonundan itibaren yatırılması gerekiyor. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bilgisayar altyapısının, başvuru yapanların borç ödeme tablolarını hazırlamaya yeterli olmadığı bugünlerde ortaya çıktı. Haziran ayının sonuna gelmemize rağmen, bir çok mükellefe borç ödeme dökümleri verilmedi. Mükellefin sigorta müdürlükleriyle yaptığı temaslar, herkesin dökümünün hazırlanmasının en az bir-iki hafta alacağını gösteriyor. Bu nedenle, ne ödeyeceğini bilemeyen mükellefin, borcunu ödeyememek gibi bir durumla karşı karşıya kalmaması için taksitlerin başlangıcının Haziran ayı sonu yerine Temmuz ayı sonuna ertelenmesi bir zorunluluktur" dedi.

22 Mayıs 2001:
"Deprem Bölgesi'nde beyanname verme süresi en az bir ay uzatılmalıdır"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Deprem bölgesindeki meslek mensuplarının Haziran ayında altından kalkılamayacak bir beyanname yükü ile karşı karşıya olacaklarını belirterek beyanname verme süresinin en az bir ay uzatılmasını istedi. Bolu, Düzce, Adapazarı, Kocaeli ve Yalova'daki mücbir sebebin 31 Mayıs 2001 tarihinde sona erdiğini belirten Yahya Arıkan, Haziran ayında meslek mensuplarının geçmişi kapsayan bir yoğun bir çalışmaya girişeceklerini vurguladı ve şunları söyledi:
"Meslektaşlarımız, deprem tarihinden itibaren vermeleri gereken bütün beyannameleri Haziran ayı içinde vermek zorunda kalacaklardır. Bunun anlamı, toplam 18 aylık Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve iki yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin sadece 1 aylık sürede hazırlanmasıdır. Tüm bu beyannamelerin 1 aylık sürede hazırlanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Deprem bölgesindeki beyannamelerin düzgün olarak hazırlanıp yetiştirebilmesi için ek süre verilmesi zorunludur. Haziran ayı sonuna kadar olan sürenin Temmuz ayı sonuna kadar uzatılması halinde meslek mensuplarımız üstlerine düşen görevi yerine getirebileceklerdir. Bakanlar Kurulu'nun kısa süre içinde meslektaşlarımızı rahatlatıcı bu kararı almasını bekliyoruz."

16 Mayıs 2001 :
"Sigorta prim artışı KDV artışından daha yıkıcı"

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, sigorta prim taban ve tavanlarındaki artışın, Katma Değer Vergisi'ndeki yüzde 1'lik artıştan daha yıkıcı etki yaptığını söyledi. Yahya Arıkan, Bakanlar Kurulu'nun, SSK prim taban ve taban kesintilerine yüzde 40'dan başlayarak yükselen oranda artış getirmesinin, sorunları daha da büyüteceğini belirterek şunları söyledi:
"Sosyal Sigortalar Kurumu, son dönemde, büyük boyutlardaki açıklarını azaltmak için ücretlerden kesilen primleri hızla arttırma yolunu seçmiştir. Çalışma Bakanlığı, böylece kurumun zararlarının azaltıldığını kamuoyuna gösterme çabası içindedir. Ancak bu fevkalade yanlış bir yoldur. İşsizliğin en yüksek düzeyine çıktığı, birkaç ay önce çalışan yüz binlerce kişinin bugün işini kaybettiği bir dönemde Çalışma Bakanlığı işçilik maliyetlerini yükseltmektedir. Her sigortalı için getirilen ek yük, içinde yaşadığımız ciddi bir ekonomik kriz ortamında çalışanların işlerinden çıkarılması tehdidini doğurmaktadır.
Ayrıca, primlerin ve vergilerin yükseltilmesinin getireceği çok önemli bir sakıncayı yıllardan bu yana vurguluyoruz. Böylesi haksız ve mantıksız artışlar, kayıt dışını daha da büyütmektedir. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki, SSK prim kesintisi artışı, KDV'deki 1 puanlık artıştan daha yıkıcı etki yapmıştır. Çalışma Bakanlığı'nı, piyasalara kulak vermeye ve yanlıştan geri dönmeye çağırıyoruz."

15 Mayıs 2001 :
"Çalışma Bakanlığı, sigorta ödeme kolaylığını zorluğa dönüştürüyor"


İstanbul Serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Çalışma Bakanlığı'nın ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödeme zorluğu çeken mükellefler için getirdiği ödeme kolaylığının, yayınlanan genelgenin yetersizliği ve açık olmaması nedeniyle sigorta müdürlüklerinde personel ile mükellefleri sıkıntıya soktuğunu, bu sorunları giderecek açıklamanın ivedilikle yapılması gerektiğini vurguladı.
Yahya Arıkan, SSK'nın 30 Nisan tarihli genelgesi ile yürürlüğe giren, ödeme kolaylığı uygulaması hakkında çok sayıda şikayetler aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Bilindiği gibi, genelge, SSK'ya borcu olanların birikmiş borçlarına yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanmasını ve Haziran 2001 tarihinden başlayarak 18 ay taksitlendirilmesini öngörüyordu.
Kuruma borçları birikmiş olan çok sayıda mükellefimiz bu fırsattan yararlanmak üzere başvurularını yaptı. Ancak genelge uyarınca 1 milyar liralık borçların üstündeki borçlarda teminat alınması gerektiği belirtiliyordu. Görevliler, mükelleflerden, bu teminatların geçerli olduğunu ispatlaması taleplerinde bulundular. Bu bilindiği gibi oldukça zor ve uzun zaman alan bir işlemdir. Oysa, daha önce Maliye Bakanlığı'nın mükellefe sunduğu ödeme kolaylığında olduğu gibi, teminat veren kişinin ayrıca bunları ispatlama yükümlülüğü yoktur. Verilen beyan yeterli olmalıdır. SSK'nın genelgesinde bu konuda açıklık olmadığı için, sigorta müdürlüklerinde mükellefler ispat zorunluluğuna zorlanmaktadırlar.
Genelgeye göre başvuru süresi 31 Mayıs'ta sona ermektedir. Yani sadece 15 günlük bir süre kalmıştır. Çalışma Bakanlığı, sigorta müdürlüklerine ve personele teminat beyanının yeterli olduğu konusunda bilgi vermelidir, açıklama yapmalıdır. "

30.4.2001
"İSMMMO Antalya Zirvesi"nde 21'inci Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu Tartışılacak
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Antalya'da bu yıl 5'incisini düzenleyeceği ve yabancı konukların da katılacağı "Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu"nda, uzmanlarla birlikte "21'inci Yüzyılda Muhasebe Mesleği'nin Vizyonu ve Misyonu"nu tartışacak.
İSMMMO, 1997 yılından bu yana her yıl Nisan ayında, Türkiye ve dünyadaki muhasebe uzmanları ve konuyla ilgili meslek mensuplarıyla birlikte Antalya'da "Meslek Zirvesi" düzenliyor. Bu sempozyumlarda, muhasebecilik mesleğinin geleceği üzerine görüş alışverişleri yapılıyor, gelecek yıllara ışık tutuluyor. İSMMMO'nun gelenekselleşen sempozyumunun bu yılki konusu "Yirmibirinci Yüzyılda Türk Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu" olarak seçildi.

26.4.2001
İSMMMO Başkanı Arıkan yeni bir "Beyaz Sayfa" açılmasını istedi :
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye'de yastık altında olduğu tahmin edilen milyarlarca doları ekonomiye kazandırmanın kolay olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Fuat Miras'ın yaptığı açıklamada, bu rakamın 100 milyar dolar olduğunu söylediğini hatırlatan Arıkan, yastık altı zenginliğin miktarının herhangi bir yerde kaydı olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Eğer doğruları arıyorsak 100 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz etmemiz mümkün değildir. Çünkü bunu kimse tam olarak bilmemektedir. Ancak, önemli miktarda olduğu ve ekonominin kendisini kurtarma mücadelesine büyük katkıda bulunacağı kuşkusuzdur.Vatandaşın ortaya çıkarmadığı paralarının ekonomiye ilaç olması için öncelikle bir Beyaz Sayfa açılması gerekir. Geçmişe sünger çekilmelidir. Bir servet vergisi alınmayacağı net ve herkesi inandıracak biçimde ilan edilmelidir. Dış dünyada, Türkiye'nin borçlarını ödemekte sıkıntı çekeceği bu nedenle borç ödememe kararı alabileceği inancı vardır. Anlaşılan aynı korku Türk halkında da vardır. O halde, Hükümet, herkese, parasının hiçbir zaman ve hiçbir biçimde elinden gitmeyeceği, bu para ile ilgili geçmişe yönelik hesap sorulmayacağı ve ayrıca iyi kazanç sağlayacağı güvencesini vermek zorundadır. Bunun yanı sıra çok önemli iki önlemin de ivedilikle alınması gerekir. Birincisi, yapılan her türlü harcamanın gider olarak gösterilebilmesidir. Böylece, yaptığı harcamayı vergiden düşebileceğini bilenler, tüm harcamaları için belge alacaktır. Sonuçta vergi gelirleri yükselecektir."

19.4.2001
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan: "Toplu ölümlere seyirci kalan devlet hemen sorumluluğunu yerine getirmeli"
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, cezaevlerindeki toplu ölümlerin sorumlusunun, bu konuya kayıtsız kalan ve çare aramayan Devlet olduğunu söyledi. Yahya Arıkan, ölüm oruçlarında 183'üncü güne gelindiğini, yani eylemin 6 aydır sürdüğünü belirterek kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'nin pek çok cezaevinde çok sayıda kişi aylardan bu yana sıkıntılarını, şikayetlerini duyurmak istemiş, bunu başaramayınca kendi ölümleriyle sonuçlanabilecek bir eyleme girişmiştir. Bu kişilerin talepleri yüzde 100 haklı olmayabilir. Ancak, onlarca kişinin ölüm orucuna başlaması, ortada sorunlar olduğunun göstergesidir. bu eylemlerin başlamasndan bu yana 6 ay geçmesine rağmen devlet sorunun çözümü için hiçbir harekete geçmemiştir Oysa 6 aylık süre, kararlı ve iyiniyetli bir yönetim için her türlü sorunun çözülebileceği makul bir süredir. Türkiye'de ölüm oruçlarının nasıl bir facia ile sonuçlandığı daha önceden görülmüştür. Devletin, olay bu aşamaya gelmeden önce gerekli girişimi yaparak ölümlerin önüne geçmesi gerekirdi. 19 Nisan Perşembe itibariyle ölenlerin sayısı 14'ü bulmuştur. Adalet Bakanlığı son günlerde konuya ilgi gösterir bir tutum içine girmesine rağmen, son derecede ağır hareket etmektedir. Artık, günlerin değil saatlerin çok önemi vardır. Çünkü günler ölüm haberleriyle gelmektedir. Biz, Avrupa Topluluğu'na katılmaya aday Çağdaş bir Türkiye'nin sorumlu kişi ve kurumları olarak, ivedilikle bu sorunun uygun bir çözümünü istiyor ve sorumluların sorumluluklarını hemen yerine getirmesini bekliyoruz."

13.4.2001
İSMMMO'nun Modern Binasının Temeli Atıldı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yeni hizmet binasının temeli dün düzenlenen bir törenle atıldı. İstanbul Kurtuluş Caddesi üzerinde yapılacak olan binanın temel atma törenine Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Defterdarı Alper Kuş, TÜRMOB Başkanı Mustafa Özyürek, Türkiye'nin değişik kentlerinin meslek odalarının başkanları ve çok sayıda meslek mensubu katıldı.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, temel atma törenindeki konuşmasında 11 yıldır hayal ettikleri bir projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mustafa Sarıgül ise yeni yapılacak kültür hizmeti ağırlıklı binanın görsel olarak da Kurtuluş'un tarihi dokusuna uyumlu olduğunu, projeyi bu nedenle de desteklediklerini söyledi. Konuşmaların ardından, temele ilk harcı Mustafa Sarıgül, Mustafa Özyürek ve Yahya Arıkan birlikte koydular.

3.4.2001
Arıkan: Vergi yükünün altında ezilen mükellef yeni vergiyi kaldıramaz
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Hükümetin yeni vergiler getirmeyi düşündüğünü belirterek, "Vergi yükünün altında ezilen mükellef hiçbir yeni vergiyi kaldıramaz" diye uyarıda bulundu. Arıkan, yeni kaynak arayışında olan Hükümetin, 1994 yılındaki gibi olağanüstü vergiler koymasının çok yanlış olacağını belirterek gelir sağlamak için şu yolları önerdi:
· Her türlü belgenin gider olarak kullanılması ve vergi matrahından indirilmesi kabul edilmelidir.
· Ekonomi bugün olduğu gibi hamiline olmaktan çıkarılmalı, nama çevrilmelidir
· Sigorta prim oranları ve vergi oranları düşürülmelidir, çünkü işyerlerini kayıtdışına itmektedir
· Her türlü fatura elektronik ortamda izlenmelidir
· Bankalarda vergi numarası uygulanması zorunlu hale getirilmelidir
· Banka-tapu-vergi idaresi üçgeninde ekonomik işlemler sıkı biçimde gözetilmeli ve denetlenmelidir
· Denetimler artırılmalıdır
· Hem vergi dairesine verilen beyannameler, hem de bankalardan alınan krediler meslek mensuplarınca denetlenmelidir


1.4.2001
İSMMMO Başkanı Arıkan: "Onbinlerce münfesih şirket kangren oldu, bürokrasiyi tıkıyor"
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, sermayelerini arttıramadıkları için münfesih sayılan şirketlerle ilgili olarak Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının hızla "kapanış kararı" almasını istedi.
İSMMMO Başkanı Arıkan, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 35 bin dolayında şirketin sermaye artırımı yapamadığının anlaşıldığını belirterek konuyla ilgili şunları söyledi:"Hiçbir ekonomik aktivitesi olmayan bu şirket sayısının Türkiye çapında 50 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor. Bu şirketler vergi dairelerini ve ticaret odalarını boş yere meşgul ediyor, zaten yetersiz olan işgücü bunlara boşuna çok fazla zaman harcıyor. Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, çok hızlı biçimde bir araya gelerek kangren olmuş bu soruna çözüm bulmalıdır. En uygun çözüm de, bu şirketlerin, 31 Aralık 1998 tarihinden itibaren otomatik olarak tasfiye edilmiş sayılmalarıdır. Çünkü ekonomi dışı olan bu şirketlerden alınabilecek bir ekonomik değer de yoktur. Böylece Defterdarlıklar ile sanayi ve ticaret odaları canlılığını sürdüren diğer şirketlere gereken zamanı ayırabileceklerdir."

23.2.2001 Zirvedeki Liderlerin Uzlaşma FotoğrafıTürkiye’yi Ekonomik Kaos’tan kurtarır

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan:

"Zirvedeki Liderlerin Uzlaşma Fotoğrafı Türkiye'yi Ekonomik Kaos'tan kurtarır"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye'nin, içinde bulunduğu ekonomik kaostan, politik zirvelerde çok ivedilikle gerçekleşebilecek bir uzlaşma ile daha kolay çıkabileceğini söyledi.

İSMMMO Başkanı Arıkan, politik yaşamda zaman zaman sertleşme ve sürtüşmelerin yaşandığını belirterek, bu çatışmaların ekonomiyi etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ekonomide yaşanan sıkıntı nedeniyle demokrasi dışı yol ve yöntemlere gitmeye gerek olmadığını belirten İSMMMO başkanı şunları söyledi:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasında yaşanan tartışmanın en talihsiz tarafı, olayın, yılın 3.9 katrilyonluk en büyük borçlanma ihalesinin arifesinde olmasıydı. Ülkemizdeki siyasi istikrarı yakından izleyen ulusal ve uluslararası finans çevrelerinin paniğe kapılması ile kendimizi büyük bir ekonomik krizin içinde bulduk.

Oysa, hızla akıp giden günlük siyasi faaliyetler sırasında her düzeyde tartışma ve gerilimler ülkemizde olduğu gibi dünyada da yaşanmaktadır. Örneğin, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Başbakanının tartışması ile aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı ile Başbakanı da şiddeti daha düşük olmayan bir tartışma yaşamışlardır. Ancak, Fransa'nın ekonomik yapısı bu tartışmadan etkilenmemiştir. IMF gözetiminde bir istikrar programı yürüten ve uluslararası finans çevrelerinden borç arayışında olan Türkiye'de ise sonuçlar farklı olmuştur.

Şimdi yapılması gereken, zararın neresinden dönüleceğini, eksikleri saptamak ve yeniden benzeri bir krizler karşılaşmamak için önlemleri almaktır. Dünyaya yeniden güven verecek hızlı bir çalışma içine girilmelidir. Liderler biraraya gelmeli ve atılacak adımlara destek verileceğini bütün dünyaya deklare etmelidirler. İçinde Cumhurbaşkanı'nın da bulunacağı bir liderler topluluğu dayanışma fotoğrafının ülkemize çok yarar getireceği kuşkusuzdur. Politik kadroların, hafta sonu da olsa bu amaçla hızla girişimde bulunmasını bekliyoruz.

Öte yandan, bu krizden çıkmak için teknokratlar hükümeti kurulması gibi demokrasi dışı yollar önerilmesini de uygun bulmuyoruz. Türkiye'nin seçtiği yol, seçilmiş politikacıların oluşturduğu hükümetler tarafından yönetilmektir. Bu temel prensipten hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ayrıca, "kelle kesilmesini" istemek de bize göre doğru davranış değildir. Bunu önerenlerin, olumlu sonuçlar almak için hangi çözümlerin uygulanmasını söylemeleri daha yerinde olur. Türkiye, demokratik parlamenter rejim içinde akıllı ve hızlı adımlar atabilirse bu büyük darbeyi de zamanla atlatacak ve düze çıkacaktır."

9.2.2001 "Çöp ve Emlak Vergileri İçin de Ödeme Kolaylığı Getirilmeli"

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan :

"Çöp ve Emlak Vergileri İçin de Ödeme Kolaylığı Getirilmeli"

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan tebliğde Belediyelerin aldığı Çöp ve Emlak Vergilerinin kapsam dışı bırakıldığını belirterek, bunlar için de aynı koşullarda ödeme kolaylığı sağlanmasını istedi.

Yahya Arıkan, tebliğde net ifadeler olmadığı için, düşük faiz ve 18 aylık taksit öngören ödeme kolaylığının Çöp ve Emlak Vergilerini de kapsadığının düşünüldüğünü, ancak sonradan bu vergilerin kapsam dışı olduğunun Maliye Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Tebliğin aslında vatandaştan alınan tüm vergi ve harçları kapsaması gerekiyordu. Ancak, Mali İdare, tebliğe yerleştirdiği bir sözcük ile Belediyelere ödenen Çöp ve Emlak Vergilerine ilişkin ödeme kolaylıklarını kapsam dışına çıkardı.

Daha önce de söylediğimiz gibi, ekonomik krizin vurduğu mükellefler açısından ödemenin Devlete ya da Belediyeye olması arasında bir fark yoktur. Her türlü vergi sonuç olarak mükellefin cebinden çıkmaktadır. Devlete borcunu ödeyemeyen mükellefin, Belediyeye ya da Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur'a ödeme yapabilmesi mümkün değildir. Hükümetle tüm özel sektör ve esnaf temsilcilerinin ekonomik sıkıntıyı aşmak için zirve görüşmeleri yaptığı bugünlerde, Maliye'nin yaptığı olumlu girişimi eksik bırakmamasını istiyoruz. Belediyelere ödenen Çöp ve Emlak Vergileri için de aynı ödeme kolaylıkları sağlanmalı, böylece Belediyelerin kasasına taze para girişi sağlanmalı ve yerel yönetimlerin Merkezi Yönetimden kaynak beklentisi azalmalıdır.

Öte yandan daha önce talepte bulunduğumuz, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından reddedilen önerimizin yeniden düşünülmesi ve SSK ile Bağ-Kur primleri için de ödeme kolaylığı getirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

30.1.2001 Krizin Perişan Ettiği Mükelleflere Ödeme Kolaylığı Getirilmeli

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan :

"Krizin Perişan Ettiği Mükelleflere Ödeme Kolaylığı Getirilmeli"


İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, vergi ödemelerinde zorlanan mükellefler için 12 taksite kadar uzanan ödeme kolaylığı getirilmesini ve gecikme faizlerinin düşürülmesini istedi.

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 2000 yılının son aylarına kadar vergi ödemelerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını, ancak arkasından yaşanan ekonomik krizin vergi ödemelerinde sorunlar ortaya çıkardığını belirterek şunları söyledi:

"2000 yılının yaz ayları hemen her sektörün problemlerini aşabildiği bir dönem oldu. Eylül ve ekim aylarında piyasalarda her türlü faaliyetin normale döndüğü söylenebilirdi. Ancak, Kasım ayında başlayan krizle birlikte bir anda kat kat yükselen faizler piyasayı alt üst etti. Satışlar bıçak gibi durdu ve ödemelerin tümü aksadı. Borçlular borçlarını ödemek yerine ellerindeki parayı yüksek faizlerde değerlendirmeyi tercih ettiler ve herkesin planı allak bullak oldu. Kriz dalga dalga yurdun her yanına ve her sektöre yayıldı.

Böyle bir ortamda mükelleflerin vergi ödemeleri de aksadı. Tepetaklak olan piyasalarda aylardan bu yana vergi ödemeleri düzgün biçimde yapılamıyor. Maliye, vergi tahsilatlarının beklentilerin ne kadar gerisinde kaldığını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Mükelleflerin vergi borçları da faizleriyle birlikte büyüdükçe büyüyor.

Hükümetten, mükelleflere, vergi ödemeleri konusunda ivedilikle yardımcı olması talebinde bulunuyoruz. Vergi borçları birikenler için, bu borçlarını örneğin 12 taksitte ödemelerini sağlayacak yeni bir uygulamanın yolları açılmalıdır. Ayrıca, çok yüksek olan gecikme faizleri de düşürülmelidir. Bu istediğimiz bir vergi affı değildir. Böylece, bugüne kadar borcunu hep zamanında ödeyen dürüst mükellefler, giderek büyüyen ve işlerini dahi tehdit eden vergi borçlarından kurtularak biraz rahat nefes alabileceklerdir."

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.