Medya Merkezi

25.01.2007 Birgün - YAHYA ARIKAN: Şeffaflık ve denetim seçimi beklememeli (1)

YAHYA ARIKAN: Şeffaflık ve denetim seçimi beklememeli (1) 25/01/2007


Hem iktidar hem muhalefetin yasalaştırma sözü verdiği yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşülürken "oy kazandırmayacağı ve acil olmadığı" gerekçesiyle sonraki yasama dönemine ertelendi. Oysa yeni TTK uluslararası muhasebe standartlarının oturtulmasıyla işletmelerin uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, sermaye, finans piyasalarında güvenilir olmasını ve şeffaflığı sağlamayı hedefliyor.

YENİ TTK NELER GETİRİYOR?
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak yeni TTK Tasarısı'nı mercek altına aldık. Kanun tasarısı özellikle finansal tablolar açısından, ticaret erbabının, hukukçuların ve çeşitli menfaat gruplarının taleplerini öne çı-karmaksızın, şeffaflığın ve açıklığın bir gereği olarak uluslararası finansal raporlama standartlarını ve uluslararası denetim standartlarını esas alıyor. Bu çerçevede ele alındığında göz ardı edilemeyecek öneme sahip değişiklikler sağlaması beklenen Türk Ticaret Kanunu tasarısının getirdiği düzenlemelerden birkaçından söz etmeliyim:

1- Tasarı ile teknik gelişmeler dikkate alınıyor ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması, işletme ile ilgili her türlü belgenin elektronik ortamda saklanması imkanı getiriliyor. (md.64, 65).

2- Halen TTK'da 10 yıl olan saklama süresi vergi usul kanunu ile uyumlu bir hale getirilerek 5 yıla indiriliyor, (md.82).

3- Gerçek ve tüzel kişiler, ticari defterlerini ve finansal tablolarını TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayınlanacak Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadırlar (md.88). Böylece Türkiye'deki uygulama artık hem ayrıntılı hem de gelişme halindeki standartların hakimiyeti altına girerek bu alanda uluslararası toplumla ve piyasalarla bütünleşmiş olacak.

4- Halen anonim şirketlerde 50.000 YTL, limited şirketlerde 5000 YTL olan asgari sermaye miktarı anonim şirketlerde 50.000 YTL olarak muhafaza edilmekte, limited şirketlerde ise en az 25.000 YTL olarak beş kat artırılmaktadır (md.332-580).

5- Daha önce kaldırılmış bulunan tescilden önceki blokaj uygulaması yeniden gelmektedir (md.345).

6- Bundan böyle tek kişilik anonim şirketler ve tek kişilik limited şirketler kurulabilecek (md.338-573).

7- Tek kişilik yönetim kurulu mümkün hale geliyor (md.359).

8- Tasarıya göre, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısı ile tüzel kişi adına tescil ve ilan edilen kişinin ve tek üyeli yönetim kurulunda bu üyenin yüksek öğrenim görmüş olması zorunlu olacak (md.359).

9- Yönetim kurullarına birden fazla başkan vekili seçilebilecek, (md.366)

10- Online olarak yönetim kurulu toplantılarına katılma ve oy verme imkanı getiriliyor (md.390-1527).

11- TOBB bünyesinde elektronik sicil bilgi bankası kurulacak (md.24), tescile tabi tüm işlemler sicil bankasına kayıt edilecek.

12- Her sermaye şirketi bir web sitesi açmak zorunda olacak (md.1524).

13- Tarafların açık anlaşmaları şartıyla ihbarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları, elektronik ortamda düzenlenebilecek, yollanabilecek, itiraza uğrayabilecek ve kabul edilmişse hüküm ifade edecek (md.1525).

14- Modern şirketler hukukuna uygun olarak pay sahibinin konumu güçlendirilmiş; pay sahipliği haklarının listesi daha da zenginleşti-riliyor.

15-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin olarak, üyelerin sorumluluklarındaki farklılıkları esas alacak farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk kabul ediliyor (md.557).

16- Şirketler topluluğu, hakim (ana) ve bağlı (yavru) şirketler ve bunların denetimi hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır (md.195-209).

17- Artık anonim şirketler ve şirketler topluluğu ile limited şirketlerin finansal tabloları denetçi tarafından uluslararası denetim standartlarına göre denetlenecek (md.397).

Değerli okurlar, aslında meslektaşlarım-larla birlikte pek çoğunuzu ilgilendirecek bilgileri yorumlamayı sürdüreceğim. Gelecek yazımda neredeyse 50 yıldır yürürlükte olan uygulamalara yönelik olarak kanaatimizi yazacağım. Yeni TTK, 1535 maddeden oluşuyor ve hemen hepimizin hayatına bir biçimde değecek...

Not: Başta Ermeni meslektaşlarım olmak üzere bütün camiamızın ve okurlarımızın başı sağolsun. Gazetemizin değerli yazarı Hrant Dink'in kaybı, yeri doldurulamayacak niteliktedir. Işıklar içinde yatsın...

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.