Medya Merkezi

5 Şubat 2003 / Akşam, 6.5 Katrilyonluk Kaçak

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, devletin sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanına katkıda bulunması durumunda 6 katrilyon 589 trilyon lira sigorta ve vergi geliri elde edilebileceğini söyledi.

Devletin sosyal güvenlik sistemine katkısının artık zorunlu hale geldiğini bildiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, bu katkının işverenleri teşvik edici yönde olması gerektiğine dikkat çekti. 'Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma' raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan İSMMO Başkanı Yahya Arıkan devletin sosyal güvenlik sisteminin finansmana katkısını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Batı Avrupa ülkelerinde devletin sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanına yüzde 20 dolayında katkısı bulunduğunu açıklayan Arıkan, 'Bugün gelinen noktada devletin sosyal güvenlik sisteminin finansmanına katkısı artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Devletin katkısının sigortalılar ve işverenlerin prim yükünü azaltacak şekilde olması gerekir' şeklinde konuştu.

Devletin sistemin finansmanına iştirakinin teşvik edici yönde olması gerektiğini dile getiren Arıkan, sözlerine şöyle devam etti: 'Kayıtdışı istihdamı azaltmak için, fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerine ek kolaylıklar sağlanmalı ve primlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı. Bugün Türkiye'de yabancı kaçak işçiler de dahil 4.5-6 milyon civarı kayıtdışı çalışan olduğunu gözönüne alındığında, 1 katrilyon 631 trilyon lira vergi kaybı ve 5 katrilyon 267 trilyon sigorta primi kaybı olduğu görülmektedir. Devletin belli oranda sigorta primine katılması halinde, toplam 1 katrilyon 544 trilyon lira katkı karşılığında 6 katrilyon 589 trilyon lira sigorta ve vergi geliri elde edilmiş olacak.'

TEK ÇATI YASA

Sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleşmeli
Sosyal güvenlik sistemi için BDDK benzeri bir üst kurul oluşturulmalı
Tüm sektörleri kapsayan 'Temel Sosyal Güvenlik Yasası' çıkarılmalı
Kayıt dışı istihdam önlenmeli, bu amaçla idari para cezaları artırılmalı
Sosyal Güvenlik kurumları tam otomasyona geçmeli
Emeklilik yaşı sigortalılık ve prim ödeme süresi ile birlikte değerlendirilmeli
İşveren üzerindeki istihdam yükümlülükleri yeniden düzenlenmeli
Bireysel emeklilik sistemi teşvik edilmeli

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.