Medya Merkezi

5 Şubat 2003 / Dünya, Sosyal Güvenlik İçin Üst Kurul Oluşturulmalı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak, sosyal güvenlik sistemi için BDDK benzeri bir üst kurul oluşturulmasını istedi. İSMMMO ayrıca, tüm sektörleri kapsayan "Temel İş Yasası" ile tüm vatandaşları kapsayacak "temel sosyal güvenlik yasası" çıkarılmasını da önerdi.

İSMMMO tarafından hazırlanan "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma" başlıklı rapor dün İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.

Arıkan raporun sunumunda yaptığı konuşmasında, Türkiye'de farklı sosyal sigorta kuruluşlarının varlığının organizasyon dağınıklığını beraberinde getirdiğini vurguladı.

Türkiye'de sosyal güvenlik harcamalarının düşük olduğunu, gelişmiş ülkelerin üçte bir seviyesinde bulunduğunu ifade eden Arıkan, yıllardan beri izlenen sosyo-ekonomik politikalar neticesinde sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesinin bozulduğunu, bu kurumların kendi kendine yetemez hale geldiklerini belirtti.

Erken emekliliğin sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerini düşürdüğünü belirten Arıkan, emeklilik yaşının gözden geçirilmesini istedi.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz, kalitesiz ve verimsiz olduğunu ifade eden Arıkan, nüfustaki hızlı artışa paralel sağlık yatırımı yapılmadığını, hastanelerin siyasi tercihlerle kurulduğunu kaydetti.

Hekimlere ödenen ücretlerin de yeterli olmadığına işaret eden Arıkan, "Hekimlerin ücret ve çalışma koşulları düzeltilerek kamu ya da özel kesimde çalışmaları konusunda tercih yapmaları istenmelidir" dedi.

Arıkan, sosyal güvenlik kurumlarının öncelikle, "Sosyal Güvenlik Kurumları Başkanlığı" çatısı altında toplanması ve bu kurumların faaliyetlerine aynı binada sürdürmelerinin sağlanması gerektiğini, böylelikle idari ve mali tasarrufun artacağını, uzun vadede norm ve standart birlikteliği sağlanacağını belirtti.

Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve 1475 Sayılı İş Kanunu yerine tüm sektörleri kapsayan "Temel İş Yasası" ile tüm vatandaşları kapsayacak "Temel Sosyal Güvenlik Yasası"nın çıkarılması gerektiğini dile getiren Arıkan, kayıtdışı istihdamın, engellenmesi gerektiğini belirtti.

İSMMMO Başkanı Arıkan, "Sosyal Güvenlik Sistemi için BDDK benzeri bir üst kurul oluşturulmalıdır. Böylelikle, Sosyal Güvenlik Sistemi, dış etki ve baskılardan kurtarılarak, sosyal güvenlik kurumlarının sosyal sigortacılık ilkelerine göre hizmet vermeleri sağlanabilecektir" dedi.

Raporda, işyerlerinde çalıştırılan eski hükümlüler ve sakatlar ile terör mağdurlarının ücretlerinin vergiden muaf tutulması veya SSK primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması, sosyal güvenlikte devlet katkısı sağlanarak prim oranlarının düşürülmesi, en kısa sürede genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi, bireysel emeklilik sisteminin teşvik edilmesi" gibi öneriler de yer aldı.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.