Medya Merkezi

5 Şubat 2003 / Dünya, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birleşmeli

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) hazırladığı raporla sosyal güvenlik sisteminin tutarlı bir devlet politikasına ihtiyacı olduğunu ve özerk çalışmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılanma" adlı raporda, kurumların Sosyal Güvenlik Kurumları Başkanlığı adı altında tek çatıda toplanması önerildi. Sosyal güvenliğin bir devlet politikasın dönüştürülmesi gerektiği belirtilen raporda, sosyal güvenlik sistemi için bir üst kurulun oluşturulması ve bu yolla sosyal güvenlik sisteminin dış etki ve baskılardan kurtarılarak, kurumların sosyal sigortacılık ilkelerine göre hizmet vermelerinin sağlanması istendi. Raporda, sosyal güvenlik politikaları için şu öneriler yer aldı:

Sistemin finansman açıkları kapatılmalı,
Devlet katkısı sağlanarak prim oranları düşürülmeli,
Prim tahsilatında etkinlik sağlanmalı,
Kayıtdışılıkla mücadele edilmeli,
Sosyal güvenlik harcamalarına ayrılan pay yükseltilmeli,
Toplanan fonların kullanımında etkinlik sağlanmalı,
En kısa sürede genel sağlık sigortası uygulanmalı,
Kurumlar arasında işbirliği sağlanmalı,
Bireysel emeklilik sistemi teşvik edilmeli

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.