Medya Merkezi

6 Şubat 2003 / Akşam, Net ücretten brüt hesabı

Net ücreti 0.96'ya bölerseniz brüt ücreti bulursunuz.

Örnek; 150.000.000.-TL net ücret ile ilgili serbest meslek makbuzu aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

150.000.000 : 0.96 = 156.250.000 Brüt ücret
(-) 31.250.000 yüzde 20 Gelir Vergisi
(-) 3.125.000 yüzde 10 Fon
(-) 34.375.000 Kesinti Toplamı
121.875.000 Kalan
28.125.000 % 18 KDV (156.250.000 x %18 )
150.000.000 Alınan net ücret
Vergi mükellefi olmayanlardan alınan ücretin KDV'si nasıl hesaplanacaktır?
KDV'si dahil almış olduğunuz ücreti 1.18'e bölerseniz vermiş olduğunuz ücretin brüt değerini bulursunuz.

Örnek: 200.000.000 TL KDV dahil bir makbuz kesildiğinde;

200 milyon: 1.18= 169.491.525 Br. Gelir
200 milyon - 169.491.525 = 30.508.474 KDV
169.491.525 X yüzde18 = 30.508.474
aynı rakamı bulmuş olursunuz
Off-Shore banklardan alınan faiz beyan edilecek mi?
Tutarı ne olursa olsun tamamı beyannameye dahil edilecektir.
Borsa'dan elde edilen kazançlar beyan edilecek mi?
Borsa'da kayıtlı menkul kıymet 3 aydan fazla elde tutulmuşsa elde edilen kazancın miktarına bakılmaksızın beyannameye dahil edilmeyecektir.
Sigorta primi indirimi var mı?
Beyan edilen gelirin yüzde 5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler var ise bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla; eşlerin ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden indirilmez) mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirebilirler.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi hangi ayda kaç taksitte ödenecektir?
Gelir Vergisi Beyannamesi mart ayında verilecektir. 1. taksidin 31 Mart, 2. taksidin 30 Haziran, 3. taksidin 30 Eylül sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Taksitlerin vade tarihleri resmi ve dini tatillere gelirse tatilin bitimindeki iş gününde, cumartesi, pazara geliyorsa hafta başında ödenebilir.
Vergiler (yıllık Gelir Vergisi, muhtasar, KDV, Geçici Vergi ve benzerleri) zamanında ödenmez ise aylık gecikme zammı tutarı nedir?
31.12.2002 tarihinden itibaren aylık yüzde 7'dir

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.