Mevzuat

13.03.1995 tarihli Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:16)Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği
Sıra No : 16

11.03.1995 tarih ve 22224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Maliye Bakanlığından .

Bilindiği gibi, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 46'ncı maddesi ile 2/1/1990 gün ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl için yeniden düzenlenerek Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığınca Bakanlığımıza sunulan asgari ücret tarifesi, Bakanlığımızca aynen veya gerekli gördüğü değişikliklerle tasdik edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı serbest muhasebeci mali müşavir odalarının yetkileri olmadığı halde asgari ücret tarifeleri düzenleyerek meslek mensuplarına gönderdikleri ve meslek mensuplarını tarifelere uymaya zorladıkları anlaşılmıştır.

Oysa, Maliye Bakanlığı dışında hiçbir kuruluşun muhasebecilik, müşavirlik ve tasdik hizmetleri için, asgari ücret tarifesi yayınlanma yetkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Maliye Bakanlığı dışındaki kuruluşlarca yayımlanan asgari ücret tarifelerinin hukuki hiçbir geçerliliği bulunmamakta olup, muhasebe, müşavirlik ve tasdik hizmetleri asgari ücret tarifesi olarak her yıl Bakanlığımızca yayımlanan ücret tarifesinin esas alınması ve mükelleflerin bu tarifenin üzerinde ücret ödemeye zorlanmaması gerekmektedir.

1995 yılına ilişkin ücret tarifesi 23/12/1994 tarih ve 22150 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 1995 yılındaki muhasebe, müşavirlik ve tasdik hizmetlerinde söz konusu tarifeye uyulacaktır.

Tebliğ olunur.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.