Mevzuat

27.02.1998 tarihli Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:5)

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Sıra No: 5
Tarih: 27.02.1998 Cuma - Sayı:23271
Maliye Bakanlığından:

Bilindiği gibi,4 sıra no'lu "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ" 29/06/1997 gün ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu tebliğin II-B bölümünde beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda olmayan mükellefler belirtilmiştir.

Beyanname,imzalatma uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 227'nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden ,özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler,herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın,beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatmak zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.

Diğer taraftan,gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükelleflerin,muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğ olunur.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.