Mevzuat

4B KAPSAMINDA SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI HAKKINDA 2015/13 SAYILI GENELGE

Değerli Meslek Mensubumuz,

06.05.2015

 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 04.05.2015 tarih 2015/13 sayıl ile 4/b sigortalılığı-nın Durdurulmasını ilişkin Genelge yayınlanmıştır.

Bu Genelge ile 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı SSGSSK' na eklenen Geçici 63. Maddeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma tescil ve kayıt yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibariyle 12 ay veya daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

İlgili 2015/13 sayılı Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Dr. Yahya Arıkan
İSMMMO

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.