Mevzuat

Defter Tasdikleri İle İlgili Açıklama

Değerli Üyemiz,

Bilindiği gibi 02.03.2011 tarihinde yayınlanan 406 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin bilgileri 01.04.2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Maliye Bakanlığına göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Tebliğe göre Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen noterler, tasdik etmiş oldukları belgelere ilişkin bilgileri, en geç belgelerin tasdik edildiği günü takip eden on beşinci günün sonuna kadar; tasdik etmiş oldukları defterlere ait bilgileri ise en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndermek zorundadırlar.

Tebliğle getirilen elektronik ortamda bildirim mecburiyetini süresinde yerine getirmeyen veya süresinde yerine getirmekle beraber, sayılan bilgileri eksik ya da yanlış olarak gönderen noterler veya noterlik görevini ifa edenler adına Vergi Usul Kanununda yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde 2012 yılına ait tasdik edilecek kanuni defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu Noterlere getirilmiş olup 29/02/2012 tarihine kadar tasdiki yapan Noter tarafından bildirimin Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Defter tutmak zorunda olan vergi mükellefleri tasdik işlemlerini yaparken bu bildirimlerin gönderilmesi ile herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Aynı şekilde mükelleflerine ait defter tasdiklerini yapan meslek mensuplarımızın da bu bildirimlerin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.   

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
BAŞKAN
 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.