Mevzuat

SGK Şifresini Müşterisi Adına Vekaletle Alan Meslek Mensuplarının Dikkat Etmesi Gereken Konular

SGK Şifresini Müşterisi Adına Vekaletle Alan Meslek Mensuplarının Dikkat Etmesi Gereken Konular

SGK ve İşkur işlemlerini yapmak üzere şifre alımı işlemi söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır;

1. Meslek Mensubu müşterisi adına şifre almak için vekalet alırsa, bu şifre ile yapacağı bildirimlerin yapılıp yapılmaması ilgili sorumluluğu olacaktır.

2. Meslek Mensubu müşterisinin adına işveren vekili (*)olarak şifre alırsa bu şifre ile yapacağı işlemlerden ve bu işlemlerin sonuçlarından işverenle birlikte sorumlu olacaktır.

3. Meslek Mensubunun işverenin aldığı şifre ile işlem yapması halinde ne bildirimden ne de bildirimin sonuçlarına bağlı olan haklardan sorumluluğu olmayacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yahya Arıkan
Başkan

---------------------------------------------------

(*) 4857 sayılı İş Kanunu Madde 2. Tanımlar

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.