Kurumsal

Aralık 2009 Mesajı

Sayın Üyemiz,

Küresel Riskler ve Denetim başlıklı “Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu" ve “3. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu" açılışında, küresel krizin muhasebecilik mesleğini etkilediği de dile getirilmiştir.Hemen her meslek alanında çalışanı etkileyen kriz, muhasebe meslek mensuplarını da müşterisinin zor durumda kalması nedeniyle etkilemiş ve muhasebe meslek sahiplerinin refah payını düşürmüştür.

Kriz döneminin gözardı edilemeyecek ve bizim alanımızı ilgilendiren temel özelliklerinden birisi de ‘denetim’ ve ‘muhasebe’ olgularının öne çıkmasıdır. Krizin finansal sektördeki etkisi muhasebe ve raporlama ile ilgili düzenlemelerin rolü üstüne tartışmaların başlamasına neden olmuştur.Küresel riskler, denetimle ortaya çıkarılsaydı, kriz, bu derinlikte yaşanmayacaktı. Bu durumda şu soru sorulmaladır: Finansal tablolar ve denetçi raporları doğru ise işletmeler neden iflas ettiler?

Krizin gelişi ve etkisinin sağlıklı biçimde ortaya konmasıyla denetim mesleğinin önemi ve ekonomiye katkısı kaçınılmaz biçimde ortaya çıkacaktır.Krizlerden korunmanın yolu; güçlü ve kayıt altına alınmış bir ekonomi, istikrarlı yönetilen ekonomik ve ticari kurum ve kuruluşlar, uyum içinde çalışan ekonomik aktörlerden geçmektedir.

Sayın üyemiz,

Denetim mesleğinin en büyük getirilerinden birisi de toplumsal odaklı ekonomik refahın sağlanmasıdır. Toplumsal mutluluk odaklı ekonomik refah için;

• Sosyal yönü ve dayanağı kuvvetli ekonomi politikaları
• Çalışan haklarını güvence altına alan sosyal güvenlik politikaları
• Sermaye yapısının tabana yayıldığı güçlü işletmeler
• Sermaye piyasaları güçlü ve güvenilir ülke ekonomisi
• Daha saydam bir maliye politikası
• Daha fazla üretim
• Daha fazla eğitim
• Daha fazla Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri

vazgeçilemez ve ayrılmaz bütünün parçaları olarak görülmelidir

Ekonomik büyüme ve gelirin adil dağılımında istikrara kavuşmak bizi ekonomik refaha, dolayısıyla mutlu topluma kavuşturacaktır. Ülkemiz ekonomik refah konusunda çok gerilerdedir. Odaklanıp çalışmamız gereken konu da budur.

Toplumsal mutluluk odaklı ekonomik refahın yaşanacağı güzel günlere inancımı bildirirken; siz değerli üyelerimizi saygıyla selamlıyorum.

Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.